Samotne matki – na jakie dodatki mogą liczyć?

Parenting Data publikacji: 26 czerwca 2021

Samotna matka samodzielnie wychowująca dziecko to dość częsty widok w naszym kraju. Szacuje się, że aż 1,3 mln rodzin to dzieci z jednym rodzicem. Za osobę, która samotnie wychowuje dziecko uważa się pannę bądź kawalera, wdowca bądź wdowę, a także osobę rozwiedzioną lub osobę w separacji, która sprawuje opiekę nad potomkami. Jednak aż 90% z podanej powyżej liczby stanowią kobiety. Czy samotne matki mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony państwa? O jakie dodatki mogą starać się kobiety samotnie wychowujące swoje dzieci?

Matka samotnie wychowująca dziecko – ile dostaje pieniędzy?

Samotna matka w naszym kraju śmiało może korzystać z dodatków, które dedykowane są zarówno wszystkim rodzinom, jak i konkretnie osobom samotnie wychowującym dziecko. W przypadku zasiłków dla wszystkich rodziców, mowa tutaj o popularnym w ostatnim czasie 500+. Świadczenie to przysługuje samotnym matkom w podobnym stopniu, jak pozostałym rodzinom.

Poza standardowymi świadczeniami i zasiłkami, samotne matki mogą liczyć na dodatkową pomoc. Przykładem jest zasiłek rodzinny, jednak aby go otrzymać, każda starająca się osoba musi spełnić następujące warunki:

 • Konieczne jest posiadanie zasądzone zasiłku alimentacyjnego (wyjątki – ojciec dziecka nie żyje, ojciec dziecka nieznany, sąd odrzucił wniosek o ustalenie świadczenia alimentacyjnego lub sąd obarczył tylko jednego rodzica obowiązkiem utrzymywania dziecka),
 • Nieprzekraczanie kryterium dochodowego w wysokości 674 zł na członka rodziny (kryterium to może wynosić 764 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Zasiłek rodzinny do 5. roku życia wynosi 95 zł miesięcznie, z kolei od 5. do 18. roku życia miesięczny zasiłek rodzinny to kwota 135 zł.

Dodatki dla samotnej matki

Samotne matki, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, bardzo często mogą starać się także o:

 • Dodatek wynikający z faktu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na jedno dziecko (maksymalnie można otrzymać dodatek w wysokości 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci),
 • Dodatek wynikający z faktu urodzenia dziecka, które bardzo często można spotkać pod nazwą „kosiniakowe” – jednorazowo 1000 zł,
 • Dodatek wynikający z faktu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego i jest to kwota 400 zł miesięcznie,
 • Dodatek wynikający z faktu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie dziecko oraz następne, które jednocześnie uprawnione są do zasiłku rodzinnego,
 • Dodatek wynikający  faktu rehabilitacji oraz kształcenia niepełnosprawnego dziecka w kwocie 90 zł miesięcznie, jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat oraz w kwocie 110 zł miesięcznie, jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat, a jednocześnie mniej niż 24 lata,
 • Dodatek dla dziecka wynikający z faktu rozpoczęcia roku szkolnego  – jednorazowo, w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego, 100 zł,
 • Dodatek wynikający z faktu podjęcia przez dziecko dalszego kształcenia poza miejscem zamieszkania. Jeśli dziecko przez 10 miesięcy mieszka poza domem, dodatek ten wynosi 113 zł miesięcznie, z kolei jeśli dziecko dojeżdża, dodatek wynosi 69 zł miesięcznie.

Znaczną ulga dla samotnej matki jest rozliczanie wraz z własnym dzieckiem w rocznym zeznaniu podatkowym. W dokumencie można podać wtedy podatek podwojony, który oblicza się od dochodów rocznych obydwu osób. Co ciekawe, dziecko wcale nie musi zarabiać pieniędzy, by mogło rozliczyć się z własną matką. Efektem takiego działania będzie mniejszy podatek pobrany przez Urząd Skarbowy, a tym samym – większa suma pieniędzy zwrócona samotnej matce.

Osoba samotnie wychowująca dziecko MOPS

Samotna matka, która chce uzyskać dodatkowe informacje, jak i dodatkowe zasiłki, z pewnością powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który potocznie znany jest jako MOPS. 

Samotna matka zasiłki może otrzymać w Opiece Społecznej, ale tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wniosek ten zazwyczaj zanosi się do Urzędu Miasta bądź Urzędu Gminy. Oczywiście wiadomym jest, że konkretne dokumenty zależą od obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się matka samotnie wychowująca swoje dzieci.

W przypadku, kiedy rodzice są rozwiedzeni, niezbędna będzie kopia z sądu, która zaświadczać będzie o rozwodzie bądź separacji małżonków. Wystarczy kopia, jednak niezbędny będzie również oryginał do wzglądu urzędnika. Jeśli jeden z rodziców dziecka nie żyje, konieczne będzie dostarczenie krótkiego odpisu aktu zgonu. W sytuacji, kiedy ojciec dziecka nie jest znany matce, do urzędu należy dostarczyć kopię odpisu aktu urodzenia dziecka – zupełnego. Ostatnia sytuacja obejmuje matkę, której ojciec dzieci jest znany i żyje, jednak nie chce mieć czynnego udziału w wychowaniu dzieci – w takim przypadku niezbędna jest odpis wyroku, który wyraźnie odrzuca powództwo o ustalenie alimentów.

Mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem

W naszym społeczeństwie znajdziemy naprawdę różne przypadki rodzin i ich sytuacji materialnych. W przypadku samotnych matek czasem wygląda to jeszcze inaczej. Bowiem niektóre rodziny nie mają czasem nawet dachu nad głową, nie mówiąc o jakimkolwiek dobrobycie. Rozwiązaniem mogą być mieszkania komunalne, jednak aby państwo je udostępniło, trzeba spełnić wiele kryteriów.

Kryteria, które uprawniają samotne matki do skorzystania z mieszkania komunalnego:

 • Niski próg dochodowy, który nie pozwala na wynajem czy zakup lokum. Może się on różnić w zależności od gminy czy miasta
 • Większe szanse na mieszkanie mają samotne matki z dziećmi niepełnosprawnymi,

Kolejnym rozwiązaniem są mieszkania socjalne. Pierwszeństwo jednak posiadają takie osoby, jak pogorzelcy, wychowankowie domów dziecka czy osoby po wyrokach eksmisyjnych. Socjalne mieszkanie charakteryzuje się niezwykle niską stawką czynszu, gdyż miesięczny koszt to tylko połowa najtańszego mieszkania w danej gminie.

Dotacje unijne dla samotnych matek

Samotne matki liczyć mogą nie tylko na pomoc ze strony państwa, ale także na pomoc ze strony większej instytucji, jaką jest Unia Europejska. Pomoc dotyczy jednak najbardziej kreatywnych, chętnych do rozwoju kobiet, gdyż fundusze unijne dla samotnych matek przeznacza się głównie dla rozwoju nowych firm i przedsiębiorstw. Dodatki wynikające z funduszy unijnych skierowane są dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy, jednak nie mogą pozwolić sobie na samodzielne otwarcie firmy, bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego.

Podobne artykuły