Nieodświeżony chodnik – jakie konsekwencje mogą nas czekać?

Porady Data publikacji: 12 stycznia 2021

W tym artykule odpowiemy na pytania jakie są kary za nieodśnieżenie chodnika. Kto musi odśnieżać chodnik, gdy nieruchomość jest wynajmowana i kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika przy domu.

Kara za nieodśnieżenie chodnika

Właściciel domku przy swojej nieruchomości jest zobowiązany do odśnieżania chodnika. Dodatkowo śnieg, który zostanie usunięty z chodnika powinien pozostać na posesji i nie może utrudniać przejścia pieszym. Za usuwanie śniegu z drogi odpowiada jej zarządca.

Śniegu z chodnika nie możemy zgarniać na drogę. Możemy więc przerzucić go na naszą posesję lub zgarnąć w ten sposób by nie utrudniał poruszania się na chodniku pieszym.

Co gdy nie spełnimy obowiązku odśnieżania lub zrobimy to w nieodpowiedni sposób? Wtedy straż miejsca może nałożyć na nasz mandat w wysokości do 500 zł lub po prostu nas pouczyć. Zapewne skończy się na tym drugim o ile nie przytrafia nam się to regularnie.

Sprawa może jednak zostać skierowana do sądu z art. 117. kodeksu wykroczeń. Tam grozi nam kara do 1500 zł lub nagana.

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Kodeks wykroczeń Art. 117.

Odszkodowanie będzie jednak znacznie boleśniejsze finansowo

Sam mandat nie jest najdroższa przykrością, która może nas spotkać. W przypadku, gdy ktoś przez nasze zaniedbanie wyrządzi sobie krzywdę, na przykład przewróci się na nieodśnieżonym chodniku i złamie rękę, wtedy może pozwać nas pozwem cywilnym.

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Kodeks cywilny Art.  415.

Oznacza to, że jeśli ktoś nas pozwie i udowodni, że na nas ciążył obowiązek odśnieżenia chodnika i wskutek naszych zaniedbań doszło do szkody na zdrowiu, wtedy możemy być zobowiązani do wypłacenia odszkodowania, a nawet renty i zadośćuczynienia. Dlatego warto dbać o chodnik przy naszym domu i jeśli jesteśmy zobowiązani do tego, to go odśnieżać.

Kiedy nie musimy odśnieżać chodnika?

Właściciel nie musi odśnieżać chodnika, który nie leży bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Mówi o tym wprost sama ustawa. Dlatego jeśli między działką, a chodnikiem jest jakiś rodzaj infrastruktury czy pas zieleni, za który odpowiada gmina to wtedy odśnieżanie nie należy do nas.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: […] uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozdział 3. Obowiązki właściciela nieruchomości

Nie musimy również odśnieżać chodnika gdy za parkowanie na nim i postój pobierana jest opłata lub w sąsiedztwie nieruchomości są przystanki komunikacyjne lub torowiska.

Warto pamiętać, że jeśli wynajmujemy od kogoś dom, czy wynajmuje go jakaś ilość najemców, to ich obowiązkiem jest odśnieżenie, a nie właściciela.

Podobne artykuły