Nie masz skrzynki na listy? Możesz mieć problem!

Lifestyle Data publikacji: 28 kwietnia 2020 / Aktualizacja: 2024-01-30

W dobie wszechobecnej cyfryzacji i komunikacji online, tradycyjna poczta może wydawać się reliktami przeszłości. Jednak dla wielu, w tym urzędów i instytucji, nadal jest to podstawowy sposób korespondencji.

Artykuł 40. Prawa Pocztowego w Polsce jasno określa obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania skrzynki pocztowej. Brak skrzynki pocztowej lub niespełnianie określonych wymogów może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom wymogów Prawa Pocztowego, a także konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z ich niespełnienia.

Ile wynosi kara za brak skrzynki pocztowej?

Brak skrzynki pocztowej może wiązać się z karą finansową. Artykuł 40. Prawa Pocztowego mówi, że:

Art.  40.  [Oddawcze skrzynki pocztowe]
1.  Właściciel lub współwłaściciele:
1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,
2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Jeśli więc nie umieścimy skrzynki pocztowej, a do tego, jeśli nie będzie spełniać ona wymogów, będzie można nałożyć na nas karę pieniężną w wysokości od 50 zł do 10 000 zł.

Jakie wymagania musi spełniać skrzynka?

  1. Powinna zapewniać zabezpieczenie przesyłek przed dostępem nieupoważnionych osób.
  2. Powinna gwarantować prywatność treści przesyłek oraz ochronę przed ewentualnymi pożarami.
  3. Musi chronić zawartość przed negatywnym wpływem warunków pogodowych, takich jak deszcz czy śnieg.
  4. Należy wyeliminować ryzyko skaleczeń dla osób doręczających pocztę, unikając ostrych krawędzi.
  5. Elementy narażone na uszkodzenia powinny być łatwe do wymiany.
  6. Otwór do wrzucania korespondencji musi uniemożliwiać jej nieuprawnione wyjmowanie.
  7. Rozmiary skrzynki powinny pozwalać na umieszczanie w niej standardowych kopert o rozmiarach 229 x 324 mm oraz przesyłek o maksymalnej grubości 60 mm.
  8. Skrzynka powinna być wyraźnie oznaczona numerem porządkowym nieruchomości zgodnie z cyframi arabskimi.
  9. Skrzynka musi być zabezpieczona unikalnym kluczem.
  10. Wysokość montażu skrzynki musi wynosić co najmniej 700 mm od ziemi do jej dolnej krawędzi i nie więcej niż 1600 mm do górnej krawędzi skrzynki, w miejscach ogólnodostępnych.

Podobne artykuły