Scenariusz modlitwy przy wigilijnym stole

Porady Data publikacji: 02 grudnia 2020

W jednym z naszych artykułów zobaczycie jak rozpocząć kolację wigilijną. Jednym z jej elementów jest modlitwa oraz czytanie Pisma Świętego. Oto scenariusz modlitwy, z którego możecie skorzystać podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Modlitwa na wigilię

Głowa rodziny mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Jedno z dzieci zapala świecę na stole mówiąc:

Światło Chrystusa.

Wszyscy mówią:

Bogu niech będą dzięki.

Gospodyni włącza światełka na choince.

Jedna z osób czyta fragment pisma świętego dotyczący narodzin z Ewangelii św. Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 

Łk  2, 1-14

Oto Słowo Pańskie.

Wszyscy odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Teraz następuje modlitwa przed połamaniem się opłatkiem. Czyta ją głowa rodziny.

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy  wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna  dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej 
światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem,  z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. 

Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z  tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością,  zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. 

W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających w  Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty,  Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im  przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy.

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem – Modlitewnik

Wszyscy następnie odmawiają

  1. Ojcze nasz
  2. Zdrowaś Maryjo
  3. Chwała Ojcu
  4. Wieczne odpoczywanie

Teraz wszyscy łamiemy się opłatkiem i zasiadamy do wieczerzy wigilijnej

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej – odmawia głowa rodziny

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.

Wszyscy odpowiadają:

Amen

Podobne artykuły