Są miasta, w których liści w parkach się nie grabi. Jest ku temu ważny powód.

Ogród Data publikacji: 24 października 2022

Zielona Góra jest przykładem miasta, w którym jesienne liście nie są grabione w parkach. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze wystosował do mieszkańców komunikat, w którym tłumaczy, dlaczego lepiej, aby pozostały one na ziemi.

Dlaczego liście lepiej zostawić na ziemi?

Warto zastanowić się nad powodami, dla których liście powinny pozostać na ziemi. To samo dotyczy przecież naszych ogrodów, w których również pojawiają się spadające jesienią liście drzew. Jak dowiadujemy się od ZGK Zielona góra, liście pełnią bardzo ważną rolę w zwiększaniu bioróżnorodności.

Tworzą ściółkę i warstwę próchnicy, które są miejscem tworzenia się bogatego życia biologicznego. Korzystają z nich również ptaki, które żerują na ziemi i liście tworzą dla nich swego rodzaju spiżarnie. Do ptaków takich należą choćby drozdy czy strzyżyki.

To jednak nie jedyne powody. Pomagają w zatrzymaniu wody w glebie, a także tworzą warstwę ochronną przed niskimi temperaturami, która chroni przed przemarzaniem korzenie roślin. W kopcach z opadłych na ziemię liści schronienie znajdują również zwierzęta. Wśród nich choćby jeże.

Dlatego jeśli również w swoim mieście zauważycie w parku niezgrabione liście, to być może nie jest to kwestią niedbania o tereny zielone, a przemyślaną decyzją.

Podobne artykuły