Oczyszczalnia przydomowa – czy warto ją mieć?

Mój dom Data publikacji: 30 stycznia 2024

Obecnie nie we wszystkich lokalizacjach możliwe jest podłączenie obiektu do kanalizacji. W takim przypadku możemy skorzystać z alternatywy w postaci szamba lub popularnej wśród inwestorów przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to system, który uniezależnia na nas od publicznej sieci kanalizacyjnej, a jednocześnie wyróżnia się dużo wyższym komfortem użytkowania niż standardowe szambo, które należy regularnie wypompowywać. Alternatywa ta związana jest jednak z koniecznością poniesienia wyższych nakładów początkowych. Czy warto mieć oczyszczalnię przydomową i czym wyróżnia się to rozwiązanie? Podpowiadamy.

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Pod pojęciem przydomowej oczyszczalni ścieków, rozumie się system specjalnych urządzeń, które wykorzystywane są do neutralizacji powstających zazwyczaj w domach jednorodzinnych nieczystości. Przydomowe oczyszczanie ścieków mogą różnić się między sobą nieco zasadą działania. Zazwyczaj jednak tego typu systemy wykorzystują dwuetapowe oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych. 

Na pierwszym etapie następuje ich mechaniczno-biologiczne oczyszczanie, które odbywa się na przykład w osadniku gnilnym, gdzie wykorzystuje się metodę grawitacyjnego oddzielenia cząstek, a także bakterie beztlenowe. Osad, który tworzy się w wyniku opadania cząstek o większej gęstości, ulega fermentacji. Dzięki temu zanieczyszczenia rozkładane są na związki rozpuszczalne i nierozpuszczalne, a w drugim etapie oczyszczone biologicznie ścieki bytowo-gospodarcze mogą zostać odprowadzone do stawu, jeziora, gruntu lub rowu melioracyjnego.

Czy warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

Wielu inwestorów decydując się na budowę domu w miejscu, gdzie nie jest dostępne podłączenie do kanalizacji sieciowej, rozważa montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla szamba. Mimo że początkowy koszt takiej inwestycji jest wyższy niż szamba, to jednak później już ekologiczna oczyszczalnia ścieków jest nawet kilkukrotnie tańsza w eksploatacji. Dodatkowo system taki jest bezpieczniejszy i bardziej przyjazny środowisku, ze względu na ograniczenie niebezpieczeństwa skażenia gruntu lub wód gruntowych, w tym ujęć wody. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest wygodna i tania w eksploatacji. W jej przypadku nie musimy systematycznie wywozić nieczystości i ponosić wydatków związanych z taką usługą. Jest to system praktycznie bezobsługowy, ponieważ wystarczy jedynie pamiętać, by dostarczać do kanalizacji specjalne bakterie oraz enzymy. Instalacja ta nie wydziela żadnych zapachów i może być zamontowana nawet na małej działce.

Kiedy można zastosować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykorzystanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwe wtedy, kiedy nie ma możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej. Ponadto muszą być spełnione warunki dotyczące ilości ścieków. Nie mogą one przekraczać 5 m3 na dobę, a biochemiczne zapotrzebowanie tlenu w ciągu pięciu dób ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczalni musi być zredukowane o co najmniej 20%, a  zawartość zawiesiny ogólnej o 50%. Dodatkowo miejsce odprowadzania ścieków musi oddzielać warstwa gruntu o miąższości minimum 1,5 metra od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego podziemnych wód.

Podobne artykuły