Mandat za brak podświetlenia numeru domu

Lifestyle Data publikacji: 28 grudnia 2019 / Aktualizacja: 2024-03-26

Każdy budynek powinien posiadać tabliczkę z numerem domu. Jest to istotne nie tylko dla listonosza czy dostarczyciela pizzy. Pomaga to służbom ratunkowym, straży czy policji w zorientowaniu się w terenie. Dzięki temu są w stanie szybciej dotrzeć z pomocą do osób, które jej potrzebują.

Obowiązek posiadania tabliczki z numerem domu

Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Cały dokument możecie przeczytać tutaj. Nas interesuje art. 47b, który mówi:

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

Wiemy więc, że tabliczka powinna zawierać numer budynku oraz nazwę ulicy lub placu czy nazwę miejscowości. Jeśli budynek znajduje się w głębi działki tabliczka powinna wisieć również na ogrodzeniu. Co jednak z podświetleniem?

Podświetlona tabliczka z numerem domu

Wiemy już, że mamy obowiązek zawiesić tabliczkę. Gdy jej nie mamy grozi nam kara zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. Mówi on jednak również, że tabliczka oprócz tego, że jest to powinna być też czytelna, również w nocy. To natomiast oznacza, że jeśli nie znajduje się w miejscu oświetlonym to powinna posiadać swoje własne oświetlenie.

Dowiemy się tego z lektury Kodeksu Wykroczeń. Całą treść poznamy tutaj. Nas interesuje artykuł 64, który mówi, że:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Dlatego jeśli nie mamy tabliczki lub jest ona nieczytelna lub w nocy jest nieoświetlona grozi nam mandat w wysokości 250 zł.

Podobne artykuły