Kto odpowiada za nieodśnieżony chodnik przed domem?

Porady Data publikacji: 10 grudnia 2022

W wielu regionach kraju mieliśmy okazję zmierzyć się z pierwszym śniegiem, który pokrył chodniki przy naszych domach. Kto powinien je odśnieżyć i co się stanie, gdy tego nie zrobimy? Odpowiemy dzisiaj na te pytania.

Kto powinien odśnieżyć chodnik?

Sprawę tę reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Art. 5, ust. 1, pkt. 4

Z ustawy jasno więc wynika, że to właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżenie chodnika pod domem. Jeśli ktoś jest jednak w tymczasowym władaniem nieruchomością, np. wynajmuje ją, wtedy to on jest za to odpowiedzialny.

Warto tutaj uwzględnić wyjątki. Jeśli posesja oddzielona jest od chodnika pasem zieleni, wtedy odśnieżać powinna gmina. Drugi wyjątek dotyczy chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów.

Co się stanie, gdy chodnik nie zostanie odśnieżony?

Możemy spotkać się z dwoma sytuacjami. Pierwszą z nich, jest mandat, który może zostać na nas nałożony. Straż miejska za tego typu zaniedbanie może nałożyć na nas mandat w wysokości do 500 zł. To jednak najmniejszy problem.

Dużo dotkliwsze konsekwencje finansowe mogą spotkać nas, gdy ktoś na nieodśnieżnym chodniku pod naszym domem przewróci się i dozna uszczerbku na zdrowiu. Wtedy może nas pozwać i zażądać odszkodowania. Nie tylko zwrotów kosztu leczenie, ale też rehabilitacji i utraconych zarobków, a nawet w przypadku urazu wykluczającego możliwość pracy, renty na swoją rzecz.

Odpowiedź jest więc prosta. Warto odśnieżać chodnik pod swoim domem i nie lekceważyć tego obowiązku. Jeśli nie możemy robić tego samodzielnie, bo nie ma nas w domu, jesteśmy zapracowani itd., wtedy warto skorzystać z usług firm, które takie odśnieżanie oferują. Na rynku pojawia się ich coraz więcej.

Możemy również dogadać się z osobami na naszym osiedlu, które chciałyby po prostu dorobić i odśnieżając swój chodnik, mogą również zrobić to z naszym.

Podobne artykuły