Kontrole dla posiadaczy szamba. Lepiej nie wyrzucaj rachunków

Porady Data publikacji: 23 maja 2023

Szambo to podziemny zbiornik, który służy do gromadzenia ścieków i innych odpadów płynnych, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wadą tego rozwiązania jest to, że trzeba je regularnie opróżniać. To wiążę się z kosztami.

Nie wszyscy jednak postępują ze ściekami w prawidłowy sposób i utylizują je niezgodnie z prawem. Może to polegać na odprowadzeniu ścieków do pobliskich cieków wodnych, czy nawiercaniu szamba, aby to przepuszczało nieczystości w głąb ziemi.

Dlatego mają ruszyć kontrole, które ujawnią nieprawidłowości. Jeśli nie posiadamy dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości, możemy spotkać się z karą finansową. Mogą one wynosić nawet do 5000 zł. Dodatkowo gmina będzie musiała opróżnić szambo, za co również obciąży jego właściciela.

Co więcej, gmina może też sprawdzić, czy szambo spełnia wszelkie przepisy dotyczące jego wykonania, czy samej lokalizacji na działce. Takie uchybienia mogą się wiązać z dużymi kosztami, które wynikają z konieczności naprawienia niezgodnego z prawem stanu faktycznego.

Konieczność posiadania umowy na wywóz nieczystości

Po wprowadzeniu zmian do ustawy o Prawie wodnym oraz kilku innych ustaw 7 lipca 2022 roku (które zaczęły obowiązywać od sierpnia 2022), właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków muszą mieć podpisaną umowę na usługi wywozu ścieków z firmą specjalizującą się w tej dziedzinie. Co więcej, osoby posiadające szambo i korzystające z jego usług, muszą zachować dowody na zapłacenie opłat za usługę odbioru odpadów.

Kontrole już ruszają

W czwartek (18 maja 2023) Burmistrz Miasta Grajewo wydał komunikat, w którym zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z poźn. zm.) zapowiedział kontrole szamb. Sprawdzane będą nie tylko szamba, ale też umowy na wywóz nieczystości. Kontrole mają rozpocząć się już w maju.

  • https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/ruszyly-kontrole-szamb-musisz-miec-umowe-i-rachunki-za-wywoz-nieczystosci-aa-1Xnb-v2eE-UwQK.html
  • https://e-grajewo.pl/wiadomosc,uwaga-komunikat-o-kontrolach,52451.html

Podobne artykuły