Ile lat musi mieć dziecko, aby mogło samo zostać w domu

Parenting Data publikacji: 11 kwietnia 2024

Rodzice dzieci w wieku szkolnym często zadają sobie pytanie, ile lat musi mieć pociecha, aby mogła sama zostać w domu. Granicę wieku w Polsce regulują przepisy, ale warto wziąć również pod uwagę dojrzałość dziecka.

Od kiedy dziecko może samo zostać w domu? Co mówią przepisy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może samo zostać w domu. Jeżeli rodzic zdecyduje się na pozostawienie w domu bez opieki młodszej pociechy, przez przepisy prawa jest to uznawane za nieodpowiedzialne. Trzeba liczyć się z karą.

Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Interpretacja powyższych przepisów jest szeroka, a grzywnę może otrzymać każdy nieodpowiedzialny rodzic, który narazi dziecko na niebezpieczeństwo.

Patrząc realnie, zazwyczaj 7-letnie dziecko nie ma w sobie na tyle odpowiedzialności, aby mogło pozostać samo w domu. Trudno przewidzieć jego zachowanie. Większość rodziców i tak nie zdecydowałaby się na ten krok. Z drugiej jednak strony, są sytuacje, w których pierwszoklasista za zgodą opiekuna może samodzielnie wracać ze szkoły do domu. Przyjąć można, że spędzi w nim kilka godzin bez nadzoru dorosłego, zanim wrócą oni z pracy.

Większości rodzicom trudno wyobrazić sobie wspomnianą wyżej sytuację, ale przepisy prawa jasno wskazują, że jest to dozwolone. Należy nadmienić, że jeżeli w tym czasie coś złego się wydarzy, rodzic bierze pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez dziecko szkody. Dojrzałość dziecka, a nie przepisy powinny być wyznacznikiem, co do pozostawienia pociechy samej w domu.

Jak się przygotować do pozostawienia dziecka samego w domu?

Zdarzają się sytuacje, które wymuszają na rodzicach pozostawienie dziecka samego w domu. Warto przeprowadzić z pociechą rozmowę oraz przedstawić jej wszystkie zasady bezpieczeństwa:

  • dziecko powinno zostać poinformowane, na jak długi czas zostanie bez opieki,
  • co może, a czego absolutnie mu nie wolno pod nieobecność dorosłego,
  • co powinno zrobić, gdy zdarzy się nieprzewidziana sytuacja,
  • do kogo zwrócić ma się po pomoc w sytuacji zagrożenia,
  • uczulić dziecko należy, aby nie wpuszczało do domu nieznajomych osób,
  • przeprowadzić należy przeszkolenie z numerów alarmowych oraz do bliskich osób.

Pozostawienie dziecka samego w domu to bardzo ważny krok ku jego usamodzielnieniu. Pamiętając o przepisach prawa, zwracając uwagę na dojrzałość pociechy, a także przygotowując dziecko do tej sytuacji, można zadbać o jego bezpieczeństwo i własny spokój.

Podobne artykuły