Fundament płytowy – jak przebiega proces jego budowy?

Mój dom Data publikacji: 06 września 2022

Budowa płyty fundamentowej to złożony, wieloetapowy proces. Jego rozpoczęcie poprzedza wykonanie szczegółowego projektu, a samo wykonanie opiera się na kilku następujących po sobie krokach. Jakie są to etapy? Szczegółowy opis przebiegu budowy płyty fundamentowej znaleźć można w tekście poniżej.

Budowa płyty fundamentowej – od czego zacząć?

Jak powstaje płyta fundamentowa? Budowa nie może rozpocząć się bez wcześniejszego wykonania projektu. Uwzględnić on musi wiele czynników jak np. wielkość domu, jego kształt warunki glebowe oraz ukształtowanie terenu. Wykonywane są specjalne rysunki, a także sporządzany jest opis techniczny całego przedsięwzięcia. Gdy wszystko jest już gotowe, można przejść do samych prac.

Kolejnym krokiem jest wytyczenie przez geodetę obszaru, na którym stawiana będzie płyta fundamentowa. Wyznaczony teren należy dokładnie wyrównać i oczyścić. Proces ten polega na usunięciu około 30 cm wierzchniej warstwy gruntu, która zawiera ziemię roślinną. Po wykonaniu tego zadania można przejść do następnego kroku.

Jest nim wykonanie podbudowy. Układanie betonu powinno odbywać się na konkretnej nawierzchni. Gdy po usunięciu wierzchniej warstwy docieramy np. do gliny należy wyłożyć ją warstwą zagęszczającą. Zazwyczaj jest to piasek lub kamień w postaci żwiru. Po zagęszczeniu podłoża wylewa się na niego beton o grubości do 15 cm. Na tym etapie wymagane jest także wykonanie dopływu wody do obiektu.

Budowa płyty fundamentowej – co dalej?

Następnym krokiem jest montaż izolacji termicznej. Należy umieścić ją bezpośrednio na podkładzie z betonu. Do jej wykonania wykorzystuje się materiały odporne na ściskanie. Najczęściej jest to styropian. Jego warstwa powinna wynosić około 15 cm.

Kolejny etap to zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej. Sposób jego wykonania powinna zawierać dokumentacja projektowa obiektu. W zbrojenia należy szczególnie wyposażyć miejsca, gdzie staną ściany. To właśnie one przyjmują największe obciążenia. Po wykonaniu zbrojenia należy wylać zaprawę betonową. Jej grubość wynosi od 12 do nawet 30 cm. Przez płytę poprowadzić należy wszystkie potrzebne instalacje podziemne.

Ostatnie zadanie to wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wierzch płyty fundamentowej należy wyłożyć poliestrową folią aluminiową. Istnieją jednak alternatywne sposoby, takie jak termozgrzewalna papa lub preparaty bitumiczne. W niektórych przypadkach warstwę przeciwwilgociową należy nałożyć jeszcze przed wykonaniem zbrojenia.

Podobne artykuły