Badanie termowizyjne budynku – Kiedy, po co robić i ile kosztuje

Mój dom Porady Data publikacji: 18 maja 2018

Badanie termowizyjne budynku, ich zadaniem jest sprawdzenie izolacyjności cieplnej domu. Pomiar wykonuje się za pomocą kamery termowizyjnej, dzięki niej powstają zdjęcia nazywane inaczej termogramami. Przedstawiony tego typu kamerą obraz, jest w stanie zarejestrować więcej, aniżeli jesteśmy w stanie zobaczyć na własne oczy. Nowoczesna i innowacyjna metoda pomiaru pozwala wychwycić wszelkie braki w izolacji budynku – nieszczelne okna lub drzwi.

Kiedy warto zrobić badanie termowizyjne

Pomiary termowizyjne najlepiej wykonać kiedy różnica temperatur na zewnątrz budynku wynosi ok. 12°C. Najlepszym okresem jest późna jesień, kiedy rozpoczyna się okres grzewczy a ciepło przepływa przez ściany, wówczas różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku są najwyższe. Istotna jest również pora dnia przeprowadzanych badań – najlepiej wykonać je przed świtem, gdy mur budynku nie został jeszcze ogrzany światłami słonecznymi.

Ile to kosztuje

Wykonanie pełnego badania wraz ze sporządzeniem odpowiedniego protokołu do celów sądowych, wykonanie zdjęć, specjalistyczne opisanie ich oraz sporządzenie niezbędnych sprawozdań (biorąc pod uwagę dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 250m2) to koszt około kilku tysięcy złotych. Dostępne ceny są jednak zróżnicowane i uzależnione od regionu gdzie mają być przeprowadzone badania, konstrukcji budynku, charakteru zlecenia i oczywiście firmy, która zlecenie wykona. Zwykłe uproszczone badania nie wymagają sporządzenia pełnej dokumentacji i są opcją znacznie tańszą a cena z ich wykonanie to zaledwie kilkaset złotych.

Gdzie najlepiej wykonać badanie

Badania termowizyjne to zadanie dla specjalistycznych zewnętrznych firm budowlanych oraz instytucji świadczących usługi inżynieryjne na określonych obszarach. Jedną z firm wykonujących badania termowizyjne budynków w Polsce i Europie jest Prusdis. Ich ofertę znajdziecie pod tym adresem. Ich zadaniem jest zagwarantowanie zleceniodawcy najwyższej jakości usług popartych specjalistyczną wiedzą i zdobytym przez lata doświadczeniem. Informacji na temat specjalistów możesz poszukać w internecie, opinie innych osób pomogą dokonać rozsądnego i dobrego wyboru. Zwróć uwagę na sprzęt jakim zostanie wykonane zlecenie.

Metoda pełna

Szczegółowe badanie całych ścian i osłonowych oraz diagnoza fragmentów przegród, które posiadają najbardziej zróżnicowaną izolacyjność cieplną. Możliwe jest wówczas wykazanie wad konstrukcyjnych na zasadzie analogii to znaczy pokazywania podobnych i prawidłowo wykonanych miejsc. Metodą tą objęte są również badania ogrzewania centralnego. Działanie przeprowadzane jest w celu wykrycia potencjalnych nieszczelności instalacji oraz aby można było ocenić poprawność jej funkcjonowania.

Metoda uproszczona

Działania mające na celu oględziny ścian i wykonanie tomogramów wybranych ich fragmentów, które dokonywane zostają za pomocą kamery termowizyjnej. Działania te mają też na celu badanie wilgotności powietrza oraz układu temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. W efekcie końcowym zostają przedstawione użytkownikowi usterki odpowiedzialne za straty ciepła z pomieszczeń.

Jak interpretować wyniki

Na podstawie skali barw

Odpowiednia wizualizacja termogramu możliwa jest dzięki wykorzystaniu różnorodnych umownych palet barwnych. Jedną z ciekawszych palet zastosowanych do odczytania wyników pomiarów jest paleta tęczy. Metoda ta zawiera najwięcej barw a za jej pomocą jesteśmy w stanie w dokładnie w sposób wizualny określić wartość temperatury, porównując barwę fragmentu z kolorem na na skali temperatur. Interpretacja wyników za pomocą skali barw może okazać się jednak niewystarczająca.

W oparciu o rozkład temperatury

Aby dokonać pomiaru termowizyjnego stanu ochrony cieplnej budynku konieczne jest wyznaczenie temperatury w konkretnym analizowanym punkcie. Dodatkowo ważnym punktem jest określenie temperatury minimalnej i maksymalnej i średniej w objętym analizą obszarze. Aby zwizualizować zróżnicowanie temperatur w obrębie np. mostków cieplnych stanowiących nieprawidłowości wykonawcze, przydatnym jest wyznaczenie temperatury wzdłuż linii.

Porównanie z termogramem wzorcowym

Porównanie otrzymanych wyników badań w postaci rozkładu temperatury z tak zwanym termogramem wzorcowym, odnosi się do tego między innymi norma PN-EN 13187[1]. Dokładna skuteczność działań i perfekcyjne odwzorowanie wyników jest jednak bardzo trudne. Ze względu na różnorodność dostępnych technologii wznoszenia ścian oraz pozostałych przegród budowlanych, istnieją również zróżnicowane warunki badań, dużym wyzwaniem staje się znalezienie termogramu, który sprostałby zadaniu w sposób dokładny.

Porównanie z metodami obliczeniowymi

Znając zastosowane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynku oraz warunki termiczne środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego, istnieje możliwość zamodelowania fragmentu badanego obiektu. Przeprowadzone na podstawie metod numerycznych obliczenia wykonać można jako dwuwymiarowe lub przestrzenne trójwymiarowe. W wyniku tych działań otrzymujemy rozkład temperatury, który może zostać porównany z wynikami pomiarów. Metoda ta wymaga sporego doświadczenia w zagadnieniach modelowania przepływu ciepła przez przegrody budowlane oraz odpowiednim i dobrze działającym oprogramowaniem komputerowym.

Czym jest mostek termiczny

Element przegrody budowlanej, o wyższym niż sąsiadujące elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Na skutek tej cechy, przy znaczącej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do punktowego wchłaniania przegrody. Mostek termiczny w takim przypadku powoduje wzmożoną i niekontrolowaną utratę ciepła, która jest wprost proporcjonalna do wielkości mostka termicznego. W miejscu gdzie powstaje mostek cieplny, temperatura powierzchni ściany obniża się często do takiego stopnia, że przekroczona zostaje temperatura punktu rosy skraplającej się pary wodnej. To zjawisko w efekcie powoduje duże ryzyko zwilgocenia ścian oraz innych negatywnych konsekwencji.

Jest wiele powodów powstawania mostków termicznych. Jednym i najczęściej spotykanym jest źle zaprojektowany obiekt i wybudowany obiekt. W tym przypadku najczęstsze błędy dotyczą przede wszystkim orientacji i kształtowania terenu czy wielkości i rozmieszczenia okien. Najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, gdzie złączone są różne elementy przegród zewnętrznych budynku i są to:

  • miejsce osadzenia okien,
  • połączenie dachu ze stropem,
  • połączenie dachu i ściany zewnętrznej,
  • wieńce i nadproża,
  • ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą,
  • połączenie dachu i ściany zewnętrznej.

Zagrożenia wynikające z mostków termicznych

Powstawanie mostów termicznych wywołuje skutki niezwykle uciążliwe i powoduje wiele problemów. Jednym z nich jest wspomniana wcześniej utrata ciepła, skutkiem których właściciel ponosi duże straty energetyczne. W skutek tego koszty ogrzewania pomieszczenia znacznie wzrastają. Jest powodem powstawania uszkodzeń elementów konstrukcji budynku.

Drugą negatywną konsekwencją, która wywołana zostaje przez występowanie mostka termicznego jest wychładzanie przegrody zewnętrznej. Skraplanie się pary wodnej na ścianach budynku to zjawisko niezwykle nieestetyczne, które w skutkach może sprzyjać powstawaniu pleśni. Skraplanie się pary wodnej na ścianach ma również zły wpływ na zdrowie człowieka. Przyczynia się do powstawania lub nasilenia alergii, powoduje choroby reumatyczne, wywołuje schorzenia układu oddechowego, grzybice i nowotwory.

Aby z powodzeniem podjąć działania mające na celu dokonanie pomiarów należy dysponować szeroką wiedzą z zakresu budownictwa i fizyki budowli. Specjalistyczny sprzęt i odpowiednio dobrana metoda jest podstawą prawidłowo wykonanych badań.

 

Podobne artykuły