Dzisiaj Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – co nam grozi za nieudzielenie jej?

Zdrowie Data publikacji: 11 września 2020

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Jest to dobry moment, aby przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat pierwszej pomocy. W naszym prawie zapisane są konkretne regulacje, które mówią o tym co w takiej sytuacji powinniśmy robić.

Masz obowiązek pomóc

Należy pamiętać o tym, że jeśli zauważymy kogoś kto jest w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, to mamy obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie i w sposób skuteczny odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Na samym powiadomieniu nie kończy się jednak nasza rola jako świadka takiego zdarzenia. Jeśli jesteśmy w stanie udzielić takiej osobie pomocy bez narażania siebie lub innych, to mamy taki obowiązek. Jeśli tego nie zrobimy grozi nam kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 162 § 1 Kodeksu karnego

Numery ratunkowe

  • 998 – Straż Pożarna
  • 999 – Pogotowie Ratunkowe
  • 997 – Policja
  • 112 – Europejski Numer Alarmowy

Co gdy popełnimy błąd podczas udzielania pierwszej pomocy?

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy popełnione w trakcie udzielania pierwszej pomocy, jeśli kierowaliśmy się dobrą wolą.

Nie popełniamy również przestępstwa, gdy nie udzielimy pierwszej pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art.  162.  Kodeksu karnego – Nieudzielenie pomocy

Źródła:

  1. Pierwsza pomoc – Ministerstwo Zdrowia
  2. Pierwsza pomoc – gov.pl

Serwis pełni wyłącznie formę edukacyjno-informacyjną i nie jest poradnikiem medycznym. Wszelkie informacje zamieszczone na DomPelenPomyslow.pl nie zastępują i nie mogą zastępować indywidualnej wizyty i konsultacji lekarskiej. Informacje zawarte na stronie DomPelenPomyslow.pl mają charakter informacyjny, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem specjalistą.

Podobne artykuły