Wykop pod fundament – cenne porady

Mój dom Data publikacji: 02 listopada 2021

Działka zakupiona, wstępne roboty ziemne wykonane, a w kolejnym etapie czeka na nas wykop pod fundament. Jest to niezmiernie ważne zadanie dla konstrukcji domu. Sprawdź, co musisz wiedzieć i jakich błędów unikać podczas budowy.

Wykopy pod fundamenty – rodzaje, wymiary, głębokość

Wykopy pod fundamenty dzielimy na wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne to te, których szerokość dna nie przekracza 1,5 metra, natomiast szerokoprzestrzenne, gdzie szerokość dna przekracza 1,5 metra.

Głębokość fundamentu musi znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu, zazwyczaj wynosi około 110 cm, ale równie dobrze może być od 0,8 m do 1,4 m.

Dokładne wymiary wykopu pod fundament zawsze uwzględnione są w projekcie budowlanym.

Głębokość wykopu pod fundament jest zależna od tego, jaki rodzaj fundamentu wybierzemy, np. z uwagi na wylewanie w nich ław oraz płyt fundamentowych, bądź na fundamenty pośrednie wykonane ze słupów.

Wykop pod fundament – koszt

Przed wykopem należy wytyczyć fundamenty. Odpowiedzialnym za wykonanie tego zadani jest geodeta. Wraz z obrysem budynku zaznacza rzędne istotnych punktów domu z dokładnością co do centymetra. Po wytyczeniu wszystkich punktów przychodzi czas na kontrolę oraz potwierdzenie prac geodezyjnych przez kierownika budowy. Jeśli wszystko jest zgodne, kierownik dokonuje wpisu do dziennika budowy. Kolejno następuje wykop pod fundament. W tym celu potrzebna jest firma zajmująca się robotami ziemnymi. Niezbędną maszyną budowlaną będzie koparka gąsienicowa. Koszt pracy koparki wynosi około 160,00 zł za godzinę pracy. Wykop to zadanie względnie łatwe, które nie zabiera zbyt dużo czasu. W zaledwie kilka godzin powstaje wykop. Jeśli szukasz godnej zaufania firmy do przeprowadzenia wykopu, zapoznaj się z usługami Roboty Ziemne Szczucki. Gdy wykop mamy za sobą przechodzimy do deskowania. Deski należy ułożyć w taki sposób, aby tworzyły ścianki ograniczające wylewkę (około 10-centymetrowa grubość chudego betonu). Zanim nastąpi wylewanie właściwych ław betonowych, należy ponownie wykonać deskowanie.

Wykop pod fundament – cenne porady

Wykop pod fundament, choć nie jest zbyt skomplikowanym zadaniem, może przynieść problemy gdy nie zabezpieczymy wykopu. Bez odpowiedniego zabezpieczenia ziemia może się osuwać, co spowoduje zmianę pierwotnego wyglądu wykopu. Pamiętajmy o sprawdzeniu gruntów przed budową, aby uniknąć zbyt wysokiego stanu wód i problemów z tym związanych, np. podmycia oraz osunięcia się ziemi. Gdy natomiast występuje luźny grunt, należy rozważyć całkowitą wymianę gruntu. Nie budujmy domu na wierzchniej, urodzajnej warstwie ziemi. Pozostawiony humus może doprowadzić do pękania ścian. Wykop pod fundament najlepiej wykonywać między kwietniem a październikiem. Starajmy się nie wykonywać wykopu w zimie oraz podczas załamania pogodowego.

Podobne artykuły