Co się stanie gdy ktoś przewróci się na chodniku, który nie odśnieżyliśmy i dozna uszczerbku na zdrowiu

Bez kategorii Lifestyle Data publikacji: 18 stycznia 2018 / Aktualizacja: 2022-03-28

Zastanawialiście się co się stanie gdy ktoś przewróci się na chodniku, którego nie odśnieżyliście przed swoją posesją? Jeszcze gorzej jeśli przewrotka będzie tak pechowa, że w jej wyniku dozna uszczerbku na zdrowiu.

Kto ma obowiązek odśnieżać chodnik przy posesji

Właściciel nieruchomości ma obowiązek oczyścić chodnik ze śniegu gdy jest on położony wzdłuż jego nieruchomości, wtedy gdy chodnik przylega do działki właściciela nieruchomości. Gdy chodnik oddzielony jest od niej pasem zieleni odśnieżanie należy już do zarządcy drogi, czyli gminy. Wynika to art. 3 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

Pamiętajmy jednak, że przepisy przepisami, a praktyka praktyką. Zapis o tym, że chodnik przylega do działki jest często kwestią sporów. Jak tłumaczą urzędnicy z powiatu legionowskiego dla gazetapowiatowa.pl, w takiej sytuacji już nawet 5cm trawy pomiędzy chodnikiem, a działką zwalniałoby właściciela nieruchomości z odpowiedzialności za odśnieżanie chodnika. Dodatkowo niektóre działki z różnych względów położone są głębiej, a chodnik znajduje się przy ulicy, dlatego od niego do granic działki jest pewien pas nieużytku. Dodatkowo przywołują znaczenie słowa bezpośredni ze słownika PWN. Oznacza to tyle co bardzo blisko, niczym nie oddzielony. Dlatego nie chodzi się tu „o stykanie” działki i chodnika. Dlatego urzędnicy różnie interpretują ten przepis i choć będzie nam się wydawało, że nasza działka przecież wcale nie jest bezpośrednio przy chodniku to i tak będziemy musieli ją odśnieżać, a w przypadku nałożenia mandatu nie odwołamy się od niego.

Dlatego chodnik przy naszej działce lepiej odśnieżać, a według urzędników nawet metrowy pas zieleni nas z tego nie zwalnia, według ich interpretacji przepisów.

Jaka jest kara za nieodśnieżenie?

O wysokości kary za nieodśnieżenie chodnika mówi artykuł 117 kodeksu wykroczeń, który wskazuje, że nieutrzymanie porządku w obrębie swojej nieruchomości może podlegać karze grzywny do 1500 zł, lub nagany. Jeśli zainteresował Was zwrot „nieutrzymanie porządku” to bardzo dobrze, bo artykuł ten przypisać można do wielu sytuacji, nie tylko odśnieżenia.

Co się stanie gdy ktoś przewróci się na nieodśnieżonym chodniku?

O ile kara mandatu, nawet sporego może nie być wystarczająca by zmobilizować nas do odśnieżania to groźba dużo większych konsekwencji może okazać się bardziej skuteczna. Co się bowiem stanie gdy ktoś przewróci się na chodniku, który powinien być przez nas odśnieżony, ale nie był? Dodatkowo gdy ta osoba złamie rękę?

Osoba ta ma prawo walczyć o odszkodowanie, a jak dobrze już wiemy, obowiązek odśnieżania spoczywa na nas. Dlatego roszczenia o wypłatę odszkodowania wynikającą z zaniedbania, które było przyczyną uszczerbku na zdrowie wyciągać będą do nas. Pamiętajmy, że dotyczy to również lodu, który znajduje się pod śniegiem, błota pośniegowego czy sopli lodów, które z dachu mogą spaść komuś na głowę.

Oczywiście o tym, czy pokrzywdzona osoba dostanie odszkodowanie zdecyduje sąd. Dlatego będziemy mogli się bronić i np. wytłumaczyć, że o godzinie 7 rano przed udaniem się do pracy chodnik oczyściliśmy, ale w godzinach pomiędzy 8 rano, a 16 popołudniu nastąpiły mocne opady śniegu, a wydarzenie miało miejsce o godzinie 15.30.

Dlatego nie mieliśmy możliwości zapobiegnięcia wypadkowi, chociaż staraliśmy się i regularnie oczyszczamy chodnik. Na pewno sąd weźmie pod uwagę nasze tłumaczenie. Jeśli jednak zaniedbanie było rażące – np. byliśmy w domu, śnieg już nie padał i nie wyszliśmy go odśnieżyć, to nie mamy co liczyć na pobłażliwość. Może nas jeszcze uratować brak dokumentacji ze strony poszkodowanego np. brak zdjęć.

Ile może wynosić kara? Wszystko zależy od szkód, jakie zostały wyrządzone. Może to być kilka tysięcy złotych, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt w przypadku długiej hospitalizacji i rekonwalescencji chorego. Będziemy musieli pokryć również utracony zysk, który wynika z niezdolności poszkodowanego do pracy. Gdyby niezdolność była trwała, możemy być nawet zmuszeni do wypłacania renty poszkodowanemu.

Dlatego zachęcamy Was do odśnieżania, nie tylko by dbać o bezpieczeństwo innych, ale samemu uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych konsekwencji. Nikt na pewno nie chciałby się znaleźć w roli oskarżonego.

Podobne artykuły