Reklamacja bez paragonu – co jest dowodem zakupu i jak reklamować bez paragonu.

Porady Data publikacji: 25 sierpnia 2018

Reklamacja bez paragonu? Nie raz na pewno zdarzyło Wam się zgubić lub wyrzucić paragon, a po czasie okazało się, że rzecz, którą kupiliście wymaga reklamacji. Jak wtedy oddać do reklamacji bez paragonu zakupiony produkt? Można to zrobić, należy bowiem pamiętać, że paragon nie jest jedynym dowodem zakupu, który posiadamy. Dlatego dzisiaj prześledzimy kilka sytuacji, które hipotetycznie mogą się przydarzyć oraz sposób reklamacji gdy nie posiadamy paragonu.

Reklamacja bez paragonu

Czym właściwie jest reklamacja? Możemy dowiedzieć się tego ze strony UOKIK czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy kupujemy coś do naszej firmy na tak zwaną „fakturę” nie przysługują nam prawa konsumencie. Nie oznacza to jednak, że nie możemy reklamować wadliwych produktów. Po prostu jest na tej płaszczyźnie mniej przywilejów niż zwykły konsument.

Reklamacja to zgłoszenie wady produktu i żądanie doprowadzenia go do stanu zgodności z umową przez naprawę lub wymianę. Możemy również żądać zwrotu całości bądź części wpłacanych pieniędzy na podstawie gwarancji lub rękojmi.

Rękojmia

Szczególnie korzystna dla konsumenta jest rękojmia. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności w związku z wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru. W przypadku rękojmi przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji. Rękojmia ma okres ważności 2 lata i jeśli w tym czasie stwierdzimy niezgodność towaru z umową lub wadę fizyczną możemy dochodzić swoich praw. W takim przypadku możemy żądać:

 1. wymiany towaru na nowy
 2. naprawy towaru
 3. obniżenia ceny
 4. w przypadku poważnej wady odstąpienia od umowy

W przypadku rękojmi to właśnie od nas zależy w jaki sposób chcemy załatwić sprawę. Dlatego jeśli chcemy by towar był wymieniony na nowy sprzedawca nie może po prostu go naprawić tak jak miałoby to miejsce w przypadku gwarancji.

Gwarancja

To drugi sposób składania reklamacji i najczęściej stosowany. Gwarant, najczęściej producent dobrowolnie udzieli gwarancji dotyczącej jakości towaru. Przy każdym produkcie znajdziemy informacje dotyczące gwarancji i jej czasu trwania oraz przedmiotu jaki obejmuje. Np. gwarancja może obejmować elementy stałe np. obudowę, ale już nie elementy ruchome. Dlatego warto zapoznać się z gwarancją na początku korzystania z danego urządzenia.

Warto pamiętać o tym, że czas gwarancji zależy od woli gwaranta. Jednak w przypadku przedsiębiorców gwarancja trwa maksymalnie rok ze względu na mocniejszą eksploatację urządzeń. Dlatego jeśli kupujemy w sklepie ekspres do firmy na „fakturę” to mimo, iż ma on gwarancję producenta na dwa lata to w naszym przypadku gwarancja ta ograniczona jest do roku. Oczywiście znajdziemy też rzeczy, które mają gwarancje na trzy lub pięć lat, a nawet dożywotnio.

Gwarant decyduje o tym w jaki sposób zostanie usunięta usterka, które uniemożliwia nam używanie zakupionego urządzenia przez okres gwarancji. Dlatego może uznać, że taniej będzie mu wymienić całe urządzenie na nowe lub wymienić jedną jego część. Efektem jednak musi być doprowadzenie urządzenia do stanu, w którym możemy z niego korzystać. Oczywiście reklamacji gwarancyjnej gwarant może nie przyjąć. W gwarancji produktu często znajdziemy wiele zastrzeżeń co do sposobu użytkowania danej rzeczy. Często właśnie na niewłaściwy sposób użytkowania powołują się gwarancji przy rozpatrywaniu reklamacji.

Co wybrać, rękojmię czy gwarancję? Dla kupującego korzystniejsza jest rękojmia. Dzięki temu mamy większą pewność co do tego jak przeprowadzone będzie nasze roszczenie. Rękojmia jest bowiem określona w przepisach prawa, a gwarancję określa gwarant w umowie gwarancyjnej, którą dostajemy wraz z towarem. Dlatego z tego tytułu może ona być dla nas mniej korzystna.

Wiemy już jakie mamy możliwości reklamacji danego produktu, ale aby to zrobić potrzebny jest dowód zakupu. Najczęściej sprzedawca żąda od nas okazania paragonu, a w przypadku zakupów na firmę faktury. Nie jednokrotnie zdarza się tak, że takiego dokumentu nie posiadamy. Został on zagubiony, a podczas długiego okresu gwarancji np. 5 lat paragony potrafią zniszczyć się lub stać nieczytelne. Czy wtedy sprzedawca może odmówić nam udzielenia reklamacji? NIE!

Paragon nie jest jedynym dowodem zakupu dlatego nie może być wyłącznie żądany przez sprzedawcę w celu dokonania reklamacji czy choćby zwrotu produktu. Jako konsument mamy możliwośći udowodnienia dokonania zakupu w inny sposób.

Jednym z przykładów jest postępowanie prowadzone przez UOKIK względem Auchan Polska, które odmówiło reklamacji bez paragonu i umieszczało na paragonach informację „Paragon jest niezbędny do reklamacji”. Jeśli istnieje podstawa do reklamacji wynikająca z wady towaru lub usługi to paragon jest jedynie jednym z wielu możliwych dowodów zakupu. Prawo bowiem nie posługuje się formułą „paragonu”, a „dowodu zakupu”. Informowanie, że jest inaczej jest najzwyczajniej w świecie wprowadzaniem klienta w błąd i niezgodne z prawem.

Reklamacja bez paragonu – płatność kartą

Warto kupować kartą płatniczą, dlaczego? Ponieważ dzięki temu na naszym koncie bankowym udokumentowane są wszystkie nasze zakupy w danym sklepie. To już wystarczy aby określić, że w danym dniu zakupiliśmy dany produkt.

Reklamacja bez paragonu na podstawie wydruku z terminala. 

Jeśli zgubimy paragon, a zatrzymamy wydruk z terminala płatniczego, w którym płaciliśmy to jest to również dowód dokonania zakupu, który może być wykorzystany do złożenia reklamacji. Sklep ma obowiązek przechowywania kopii paragonów i bardzo łatwo może powiązać wyciąg z konta czy wydruk z terminala z daną transakcją. Wymaga to jednak chęci, której wielu sprzedawcom brakuje.

Reklamacja bez paragonu UOKIK

Stanowisko UOKIK jest jasne. Form za pomocą, których można udowodnić dokonanie zakupu jest wiele. Najbardziej oczywiste z nich to:

 1. Wyciąg z konta bankowego
 2. Wyciąg z karty kredytowej
 3. Potwierdzenie zakupu przez e-mail
 4. Świadkowie

Warto jednak pamiętać, że paragon znacząco ułatwi proces reklamacji dlatego warto go zachować. Jednak w przypadku gdy go zgubimy warto znać swoje prawa i nie poddawać się bo nie jest on jedynym dowodem zakupu i sprzedawca nie ma prawa wymagać wyłącznie okazania paragonu. Oczywiście często tak robią bo jest to dla nich wygodne i mimo, iż mają obowiązek przechowywania kopii paragonów to zwyczajnie nie chce im się ich szukać.

Infolinia konsumencka

Jeśli masz problem z reklamacją możesz skorzystać z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 dostępna jest infolinia konsumencka płatna według stawki operatora. Możemy zasięgnąć tam rady.

 1. tel. 801 440 220
 2. 22 290 89 16

Po poradę możemy zgłosić się również mailowo co ułatwia załączenie dokumentów objaśniających sprawę. Swoje pytania można kierować na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Miejski rzecznik konsumentów

W wielu miastach działa instytucja Miejskiego rzecznika konsumentów. Jest to wygodne bo można spotkać się z nim osobiście i gdy sytuacja dotyczy jakiegoś miasta szybciej doprowadzić do rozwiązania sytuacji. Wyszukiwarka rzeczników konsumentów znajduje się tutaj. Wystarczy zaznaczyć czego dotyczy problem, wybrać województwo i miasto z listy, w których Miejscy rzecznicy konsumentów funkcjonują. Nie są to jedynie miasta wojewódzkie, ale zwykle kilka większym miast w danym regionie.

Źródło:

 1. UOKIK
 2. UOKIK

Podobne artykuły