Osuszanie domu metodą cięcia – dlaczego warto?

Mój dom Data publikacji: 13 maja 2021

Osuszanie domu metodą cięcia jest innowacyjnym rozwiązaniem i cieszy się dużym uznaniem wśród fachowców. Dzięki tej metodzie można położyć nowy poziom izolacji w fundamencie, w którym pojawiła się wilgoć podciągana kapilarnie i wyeliminować ją. Oprócz domu można osuszać także zabytki oraz kamienice. Tym samym metoda jest nie tylko innowacyjna, ale również uniwersalna. Na czym polega osuszanie domu metodą cięcia? Jak należy przeprowadzić ten proces w sposób prawidłowy?

Na czym polega osuszanie domu metodą cięcia?

Osuszanie ścian czy fundamentów domu metodą cięcia daje możliwość ponownej izolacji jego murów. Odbywa się to przy użyciu piły, która nacina ścianę łańcuchem widiowym bądź liną diamentową. Następstwem tego jest osuszenie domu, w którym doszło do znaczącego zawilgocenia. W miejscu podcięcia wkładana jest płyta izolacyjna. Dzięki niej wykluczone zostaje pojawienie się wilgoci w przyszłości.

Trzeba także wiedzieć, że do osuszania domu wykonanego z cegły używa się pił łańcuchowych. Z kolei, kiedy fundamenty są twardsze, wykonane z kamienia, betonu, bądź żelbetonu, niezbędne jest wykorzystanie piły z liną diamentową, która jest w stanie wytrzeć każdy materiał, a wszystko dzięki ziarnom diamentu, które zostały zatopione w widii.  Jak bowiem wiadomo, diament to jeden z najtwardszych materiałów, dzięki któremu jego zastosowanie w obszarze cięcia rozmaitych struktur jest tak duże.

Jakie są zalety osuszania domu metodą cięcia?

Niewątpliwie osuszanie domu metodą cięcia ma wiele zalet. Należą do nich między innymi:

  • całkowite i od razu widoczne wyeliminowanie wilgoci, która jest podciągana kapilarnie,
  • cena tej usługi, która nie zależy ani od grubości muru ani od poziomu zawilgocenia. Ustalana jest na podstawie sumy m2 powierzchni, jaka została zaizolowana,
  • fachowo wykonany serwis, dający pełną gwarancję, że wilgoć nie pojawi się, dopóki budynek będzie stał i nie ulegnie zniszczeniu czy też nie zostanie wyburzony,
  • osuszanie murów metodą cięcia wymaga użycia płyt izolacyjnych z polietylenu tudzież poliestru. Dzięki zastosowaniu takich właśnie materiałów można mieć pewność, że izolacja pozostanie wolna od korozji oraz uszkodzeń,
  • sprawność oraz szybkość wykonania tej usługi. Osuszanie domu zajmuje około 3 dni, niemniej wiele zależy też od jego wielkości.
  • zniwelowanie ryzyka ponownego podciągania wilgoci. Najważniejsze jest to, że nie ma tu znaczenia ani usunięty poziom wilgoci budynku, ani typ budulca, z którego  wykonano dom,
  • brak dostępu do zasilania czy zakłócenia elektromagnetyczne nie wpływają na osuszanie domu metodą cięcia, ani też nie wymagają w przyszłości dokonywania pomiarów stopnia zawilgocenia murów, czy jakichkolwiek serwisów lub badań,
  • osuszanie budynków tą metodą nie przyczynia się do ich osiadania. Podczas cięcia nie dochodzi do drgań, które mogą spowodować uszkodzenia. Wszystko to dzięki wolnym posuwom oraz odpowiedniej prędkości narzędzia tnącego. Ponadto nie dochodzi do popękania ścian, gdyż stosowane jest klinowanie oraz przecinanie około metrowych odcinków.

Podobne artykuły