Lidl nie sprzeda piwa bezalkoholowego bez dowodu. UOKiK interweniuje.

Lifestyle Data publikacji: 19 lipca 2020

Lidl i Aldi nie sprzedają piwa bezalkoholowego nieletnim. Nie jest ono napojem alkoholowym, więc tak naprawdę każdy powinien mieć możliwość jego kupna. Jednak według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, możliwość kupienia piwa, nawet bezalkoholowego może przyczyniać się do deprawowania młodzieży i uczenia ich złych nawyków.

Z tego powodu Lidl czy Aldi zdecydowali się na sprawdzenie czy osoba, która chce kupić piwo bezalkoholowe jest pełnoletnia. To jednak nie spodobało się UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że odmowa sprzedaży piwa bezalkoholowego, które nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest wykroczeniem.

Według UOKiK opinia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być traktowana jedynie jako postulat, ale nie można traktować tego jako obowiązującego prawa.

Podobne artykuły