Masz ten klawisz na swojej klawiaturze. Zobacz jak go wykorzystywać!

Technologie Data publikacji: 17 grudnia 2017

Przycisk ze znaczkiem Windows znajduje się na każdej klawiaturze. Rzadko jednak z niego korzystamy bo nie znamy jego prawdziwej mocy. Dzisiaj podpowiemy Wam do czego może się przydać co zwiększy waszą produktywność przy komputerze. Na pewno też zaskoczycie inne osoby, które nie znają tych skrótów :)

Przycisk WINDOWS

Ja najczęściej korzystam ze skrótu WINDOWS + L do zablokowania swojego komputera do okna wpisywania hasła. Dzięki temu możecie szybko w biurze zabezpieczyć komputer podczas odchodzenia od niego.

Klawisz z logo systemu  Windows  + Shift + C Otwieranie menu paneli funkcji
Klawisz z logo systemu Windows  + D Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu
Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + D Wyświetlanie i ukrywanie daty i godziny na pulpicie
Klawisz z logo systemu Windows  + E Otwarcie Eksploratora plików
Klawisz z logo systemu Windows  + F Otwórz Centrum opinii i wykonaj zrzut ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + G Otwarcie paska gry po otwarciu gry
Klawisz z logo systemu Windows  + H Rozpocznij dyktowanie
Klawisz z logo systemu Windows  + I Otwieranie okna Ustawienia
Klawisz z logo systemu Windows  + J  Ustawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Gdy pojawi się porada systemu Windows, przenieś do niej fokus.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.

Klawisz z logo systemu Windows  + K Otwarcie szybkiej akcji Połącz
Klawisz z logo systemu Windows  + L Zablokowanie komputera lub przełączenie kont
Klawisz z logo systemu Windows  + M Minimalizowanie wszystkich okien
Klawisz z logo systemu Windows  + O Zablokowanie orientacji urządzenia
Klawisz z logo systemu Windows  + P Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji
Klawisz z logo systemu Windows  + R Otwieranie okna dialogowego Uruchamianie
Klawisz z logo systemu Windows  + S Otwarcie wyszukiwania
Klawisz z logo systemu Windows  + T Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań
Klawisz z logo systemu Windows  + U Otwarcie Centrum ułatwień dostępu
Klawisz z logo systemu Windows  + V Przełączanie między powiadomieniami
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + V Przełączanie między powiadomieniami do tyłu
Klawisz z logo systemu Windows  + X Otwieranie menu Szybki link
Klawisz z logo systemu Windows + Y Przełącznik wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem
Klawisz z logo systemu Windows  + Z Pokazywanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym
Klawisz logo Windows + kropka (.) lub średnik (;) Aby otworzyć panel emoji.
Klawisz z logo systemu Windows  + przecinek (,) Chwilowy podgląd na pulpit
Klawisz z logo systemu Windows  + Pause Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + M Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie
Klawisz z logo systemu Windows  + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę
Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator
Klawisz z logo systemu Windows  + Tab Otwarcie widoku zadań
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w górę Zmaksymalizowanie okna
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w dół Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w lewo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w prawo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + Home Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien)
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w górę Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w dół Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w lewo lub w prawo Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego
Klawisz z logo systemu Windows  + spacja Przełączenie języka i układu klawiatury
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + spacja Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Enter Otwarcie programu Narrator
Klawisz z logo systemu Windows  + ukośnik (/) Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + V Pokaż dotknięcia w ramię

źródło: support.microsoft.com

Podobne artykuły