Ile wynosi mandat za nieposprzątanie odchodów po swoim psie?

Zwierzęta Data publikacji: 24 maja 2023 / Aktualizacja: 2024-05-01

Każdy właściciel psa zna radość i satysfakcję płynącą z posiadania czworonożnego przyjaciela. Psy dodają nam energii, uczą empatii i lojalności, a także dostarczają niekończącej się dawki miłości.

Jednakże, wraz z przyjemnościami, przychodzą także obowiązki. Jeden z nich to sprzątanie odchodów po naszym pupili, co dla niektórych może wydawać się nieprzyjemne lub nawet irytujące. Chociaż to może być niewygodne, jest to konieczne nie tylko ze względów etycznych i estetycznych, ale także prawnych. W artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które może niektórych zaskoczyć: ile wynosi mandat za nieposprzątanie odchodów po swoim psie? Przeanalizujemy przepisy prawa, wyjaśnimy konsekwencje nieprzestrzegania tych regulacji i pokażemy, dlaczego opłaca się być odpowiedzialnym właścicielem psa.

Obowiązek sprzątania odchodów po psie

Obowiązek sprzątania odchodów po psie w Polsce nie jest bezpośrednio regulowany przez ustawy na szczeblu krajowym, lecz zazwyczaj jest uregulowany w drodze miejscowych przepisów gminnych. Na przykład, w Warszawie, na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, nieposprzątanie odchodów po psie na terenie publicznym grozi mandatem.

Warto jednak wspomnieć, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dokładnie artykuł 4. mówi, iż osoby utrzymujący zwierze domowe, mają chronić przed zanieczyszczeniami tereny przeznaczone do wspólnego użytku. Takim zanieczyszczeniem mogą być więc psie odchody pozostawione w parku.

Wiele polskich miast i gmin wprowadziło do swoich regulaminów porządku publicznego zapisy, które nakładają na właścicieli psów obowiązek sprzątania po swoich pupilach. W związku z tym specyfika i wysokość mandatu za nieposprzątanie odchodów po psie mogą się różnić w zależności od gminy.

Jeśli nie uprzątniemy ich, grozi nam mandat w wysokości nawet 500 zł. Warto jednak pamiętać, że zależy to od konkretnego miasta, gdyż przepisy w tej materii nie są jednolite i każda z gmin sama decyduje o wysokości kary. Dlatego musimy sprawdzić miejscowe regulacje, które znajdziemy w regulaminie utrzymania czystości w gminie, w której przebywamy.

Jaki wpływ na środowisko mają pozostawione psie odchody?

Pozostawienie psich odchodów w środowisku ma szereg negatywnych skutków, które nie zawsze są oczywiste dla właścicieli psów. Oto kilka kluczowych problemów:

  1. Zanieczyszczenie wody: Psie odchody są źródłem bakterii, wirusów i innych patogenów, które mogą zanieczyszczać lokalne źródła wody. Kiedy deszcz spłukuje odchody do systemów kanalizacyjnych lub bezpośrednio do cieków wodnych, patogeny te mogą zagrażać zarówno dzikiej faunie, jak i ludziom.
  2. Zdrowie ludzi i zwierząt: Niektóre choroby, w tym niektóre rodzaje robaków, mogą być przenoszone na ludzi i inne zwierzęta poprzez kontakt z psimi odchodami.
  3. Oddziaływanie na glebę: Podobnie jak ludzkie ścieki, psie odchody są bogate w azot i fosfor, które w nadmiarze mogą przyczynić się do „eutrofizacji” wód powierzchniowych, prowadząc do masowego rozwoju glonów i zmniejszenia poziomu tlenu w wodzie, co może negatywnie wpływać na faunę wodną.
  4. Estetyka i komfort: Psie odchody są nieprzyjemne dla oka i nosa. Mogą zanieczyszczać buty przechodniów i stanowić nieprzyjemność dla innych użytkowników przestrzeni publicznych.
  5. Zagrożenie dla dzikiej fauny: Psie odchody mogą przyciągać dzikie zwierzęta, które mogą stać się nosicielami chorób zawartych w odchodach.

Dlatego istotne jest, aby właściciele psów zrozumieli swoją odpowiedzialność za sprzątanie po swoich pupilach, nie tylko z powodu możliwych konsekwencji prawnych, ale także ze względu na wpływ na środowisko i zdrowie publiczne.

Jak posprzątać psie odchody?

W wielu miastach w publicznych miejscach znajdziemy woreczki na psie odchody. Dzięki temu możemy zebrać je, a następnie wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Istnieje też wiele psich gadżetów, które można wykorzystać. Przydatne są woreczki i specjalne pojemniczki, które możemy zawiesić przy smyczy. Dzięki temu zawsze mamy je pod ręką, gdy jesteśmy na spacerze z naszym psem.

Chwytaki to narzędzia z długim trzonkiem, które pozwalają na zbieranie odchodów bez konieczności schylania się. Są one szczególnie przydatne dla osób, które mają trudności z poruszaniem się.

Podobne artykuły