Nie masz na domu podświetlonego numeru z nazwą ulicy? Możesz dostać mandat!

Czy numer na domu musi być podświetlony i posiadać nazwę ulicy? Tak, a za jego brak możemy nawet dostać mandat. Ten obowiązek istnieje i chociaż nie jest dzisiaj przestrzegany przez wszystkich to kary mogą nas spotkać. Ostatnio bowiem doszła do nas informacja, o upomnieniach Straży Miejskiej w jednej z Polskich miejscowości.

Obowiązek prawny

Nie jest to nasz wymysł, a fakt ten posiada swoje potwierdzenie w Kodeksie Karnym. Możecie go znaleźć na stronie Sejmu w formacie PDF. Następnie należy przejść do artykułu 64. W pierwszym paragrafie tego artykułu znajdziemy informację, że:

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Jak więc widać grozi nam 250 zł mandatu lub nagana w przypadku braku dopełnienia tego obowiązku. Ale co z oświetleniem jej? O tym już mówi paragraf 2. tego samego artykułu.

Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości.

Dlatego nie tylko wystarczy mieć na budynku tabliczkę z numerem domu i nazwą ulicy, ale również należy ją oświetlić. Oczywiście również należy o nie dbać bo gdy staną się nieczytelne np. zarosną bluszczem albo farba się złuszczy to również możemy z tego tytułu podlegać karze.

Oczywiście z tym oświetleniem jest to kwestia sporna. Tak naprawdę jeśli posiadamy w ogródku oświetlenie, albo lampa na ulicy znajduje się na tyle blisko, że tabliczka nie musi mieć własnego źródła światła to to powinno wystarczyć.

Kto powinien taką tabliczkę wywiesić i kto ponosi odpowiedzialność karną w przypadku jej braku? To już determinuje odpowiednia ustawa z 1989 roku o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Ją również w formacie PDF możemy przejrzeć.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

To co nas interesuje to artykuł 47b. Wynika z niego, że właściciel nieruchomości lub jej włodarz ma obowiązek w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku umieścić tabliczkę z numerem i nazwą ulicy.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W drugim punkcie dowiemy się, że oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub numer placu, a gdy w miejscowości nie ma ulic czy placów, podajemy nazwę miejscowości. Oprócz tego organy jednostek samorządowych mogą w drodze uchwały wprowadzić obowiązek zamieszczania na tabliczce innych informacji np. nazwy osiedla.

Jeśli budynek znajduje się głęboko na działce, tabliczkę mamy obowiązek umieścić również na ogrodzeniu.