Nie masz na domu podświetlonego numeru z nazwą ulicy? Możesz dostać mandat!

Lifestyle Mój dom Data publikacji: 07 maja 2018 / Aktualizacja: 2024-03-26

Czy numer na domu musi być podświetlony i posiadać nazwę ulicy? Tak, a za jego brak możemy nawet dostać mandat. Ten obowiązek istnieje i chociaż nie jest dzisiaj przestrzegany przez wszystkich to kary mogą nas spotkać. Ostatnio bowiem doszła do nas informacja, o upomnieniach Straży Miejskiej w jednej z Polskich miejscowości.

Obowiązek prawny

Nie jest to nasz wymysł, a fakt ten posiada swoje potwierdzenie w Kodeksie Karnym. Możecie go znaleźć na stronie Sejmu w formacie PDF. Następnie należy przejść do artykułu 64. W pierwszym paragrafie tego artykułu znajdziemy informację, że:

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Jak więc widać grozi nam 250 zł mandatu lub nagana w przypadku braku dopełnienia tego obowiązku. Ale co z oświetleniem jej? O tym już mówi paragraf 2. tego samego artykułu.

Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości.

Dlatego nie tylko wystarczy mieć na budynku tabliczkę z numerem domu i nazwą ulicy, ale również należy ją oświetlić. Oczywiście również należy o nie dbać bo gdy staną się nieczytelne np. zarosną bluszczem albo farba się złuszczy to również możemy z tego tytułu podlegać karze.

Oczywiście z tym oświetleniem jest to kwestia sporna. Tak naprawdę jeśli posiadamy w ogródku oświetlenie, albo lampa na ulicy znajduje się na tyle blisko, że tabliczka nie musi mieć własnego źródła światła to to powinno wystarczyć.

Kto powinien taką tabliczkę wywiesić i kto ponosi odpowiedzialność karną w przypadku jej braku? To już determinuje odpowiednia ustawa z 1989 roku o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Ją również w formacie PDF możemy przejrzeć.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

To co nas interesuje to artykuł 47b. Wynika z niego, że właściciel nieruchomości lub jej włodarz ma obowiązek w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku umieścić tabliczkę z numerem i nazwą ulicy.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W drugim punkcie dowiemy się, że oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub numer placu, a gdy w miejscowości nie ma ulic czy placów, podajemy nazwę miejscowości. Oprócz tego organy jednostek samorządowych mogą w drodze uchwały wprowadzić obowiązek zamieszczania na tabliczce innych informacji np. nazwy osiedla. Jeśli budynek znajduje się głęboko na działce, tabliczkę mamy obowiązek umieścić również na ogrodzeniu.

Jeśli nie masz wypuszczonego prądu na zewnątrz, możesz skorzystać ze specjalnych tabliczek z podświetleniem na baterię solarną. Tabliczka sama ładuje się w ciągu dnia, a po zmroku automatycznie zaczyna świecić.

Podobne artykuły