Czy znasz obowiązki i zakazy dotyczące pieszych? Mało kto wie o wszystkich!

Lifestyle Data publikacji: 11 września 2020

Pieszym jest każda osoba na drodze, która znajduje się poza pojazdem i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami.

Pamiętaj, gdy prowadzisz rower również jesteś pieszym. Tak samo w przypadku prowadzenia motocykla, wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego czy nawet poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Co również istotne, jako pieszy traktowane jest dziecko do 10 roku życia, które kieruje rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Zakazy dla pieszych

Zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Nie należy również wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody, która ogranicza widoczność. Nie należy również wkraczać na jezdnię podczas wyświetlania czerwonego sygnału na sygnalizacji drogowej.

Pieszy nie może przechodzić przez jezdnię w miejscu ograniczonej widoczności drogi. Nie może też zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Pieszemu nie wolno również przebiegać przez jednię, chodzić po torowisku lub wchodzić na nie gdy zapory są opuszczone lub zaczynają się opuszczać.

Pieszy nie ma też prawa przechodzić przez jednię w miejscu, gdzie znajdują się urządzenia zabezpieczające lub przeszkody oddzielające chodnik od jezdni. Niezależnie od tego, z której strony się znajdują.

Obowiązki pieszego

Pieszy również obowiązują pewne obowiązki oraz zakazy. Jednym z obowiązków jest używanie elementów odblaskowy, gdy poruszamy się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Pieszy zobowiązany jest zachować ostrożność, korzystać powinien z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku pobocza. Idąc po poboczu lub jezdni powinien poruszać się lewą stroną. Na chodniku pieszy musi poruszać się prawą stroną.

Gdy więcej pieszych porusza się jezdnią, powinni oni iść gęsiego. Na drogach o małym ruchu podczas dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie.

W strefie zamieszkania piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, mogą też poruszać się cała szerokością drogi i przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu.

Dzieci do 7 lat w strefie zamieszkania mogą poruszać się po drodze samodzielnie bez opieki starszych.

Pieszy tak samo jak kierowca, musi stosować się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby kierujące ruchem, sygnalizacji świetlnej czy znaków drogowych.

Jak więc widać, bycie pieszym nie zezwala nam na całkowitą swobodę poruszania się. Jako piesi również musimy stosować się do przepisów, które nas obowiązują. Jest to istotne, bo ich zadaniem jest ochrona naszego zdrowia i życia i ograniczenie możliwości wystąpienia wypadku z naszym udziałem.

Źródło: Broszura „PRZEPIS NA… BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM” Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / Warszawa, czerwiec 2016 r.

Podobne artykuły