Cena przy kasie czy na półce. Która jest ważniejsza?

Porady Data publikacji: 15 listopada 2021

Z pewnością choć raz podczas zakupów zdarzyło Wam się, że cena przy kasie była inna od tej, którą widzieliśmy na półce. Co zrobić w takiej sytuacji i czy kasjerka ma rację, jeśli nie będzie chciała nam sprzedać towaru po cenie, która widniała obok niego na regale?

Cena na półce, czy przy kasie – która jest ważniejsza?

Podczas wyboru produktów w sklepie często kierujemy się ceną. Zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia ze wzrostami cen paliwa, energii oraz żywności, które nie pozostają bez śladu na naszym domowym budżecie. Nic więc dziwnego, że szukamy okazji. Gdy znajdziemy produkt w atrakcyjnej cenie prawdopodobnie zdecydujemy się na jego zakup. Co jednak, gdy przy kasie okaże się, że jest on jednak droższy, niż pokazywała to cena bok produktu leżącego na regale? 

Kwestię tę rozwiązuje ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Art. 4. 1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jed- nostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający po- równanie cen. Wprzypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadze- nia obniżki.

Art. 5. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Z artykułu czwartego oraz piątego dowiadujemy się o tym, że ceny powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, a do tego umożliwiający porównanie. W przypadku rozbieżności konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. 

Wracając do naszego wyimaginowanego sklepu i posługując się przykładem. Jeśli weźmiemy z półki kostkę masła, obok której widoczna jest cena 4 zł, a przy kasie okażę się, że masło kosztuje 5 zł, wtedy mamy prawo żądać sprzedaży tego masła po cenie 4 zł, gdyż jest ona dla nas korzystniejsza. 

Podobne artykuły