Bardzo duże zmiany w podstawie programowej — czego będą się uczyć nasze dzieci?

Lifestyle Data publikacji: 14 lutego 2024

Propozycje zmian w podstawie programowej mają na celu zmniejszenie objętości materiału nauczania przy niezmienionym wymiarze godzin, co ma pozwolić na głębsze przyswajanie wiedzy. Zaproponowano usunięcie rzadkich i egzotycznych tematów, zastąpienie wymagań pamięciowych analizą i zwiększenie nacisku na praktyczne aspekty nauczania.

Język polski

Wprowadzone zmiany obejmują wykreślenie z listy lektur takich dzieł jak „Konrad Wallenrod” i „Romeo i Julia”, ograniczenie fragmentów „Pana Tadeusza” i „Chłopów”. Usunięto lektury uzupełniające w szkołach średnich, dając nauczycielom i uczniom swobodę wyboru. Dodano również współczesne teksty literackie i usunięto przestarzałe formy tekstowe.

Chemia

Zmiany w nauczaniu chemii skupiają się na znacznej redukcji materiału opartego na zapamiętywaniu na rzecz rozwijania umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji.

Fizyka

Ograniczono wymagania dotyczące wiedzy encyklopedycznej i szczegółów matematycznych, ułatwiając ogólne wymagania i skupiając się na zrozumieniu kluczowych koncepcji.

Informatyka

W informatyce nastąpiło skupienie na nowych technologiach zamiast historii komputerów, z przesunięciem algorytmiki i zagadnień matematycznych na poziom rozszerzony.

Języki nowożytne

W nauczaniu języków nowożytnych obniżono poziom biegłości językowej o pół stopnia i wykreślono mniej używane na co dzień kategorie słownictwa, z naciskiem na porozumiewanie się w mowie i piśmie.

Historia i geografia

W historii zmniejszono szczegółowość mniej istotnych wydarzeń, a w geografii ograniczono skomplikowane zagadnienia trudne do spotkania na co dzień.

Matematyka

Zredukowano zakres geometrii analitycznej i wiedzy encyklopedycznej, skupiając się na praktycznym zastosowaniu matematyki.

Te zmiany mają wejść w życie od roku szkolnego 2024/2025, z planami dalszej, kompleksowej reformy programowej przewidzianej na lata późniejsze.

  • https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej--zaczynamy-prekonsultacje

Podobne artykuły