Rodzice chrzestni nie interesują się moim dzieckiem. Czy powinnam zwrócić im uwagę?

Parenting Data publikacji: 11 lutego 2020

Podczas wyboru rodziców chrzestnych dla naszego dziecka kierujemy się różnymi kryteriami. Dla jednych ważne są aspekty duchowe i wychowawcze, inni wybierają bliską rodzinę, a jeszcze inni kierują się kryterium majątkowym przyszłych chrzestnych.

Bez względu na to na czym oprzemy swój wybór powierzamy im jednak pewne obowiązki. Zgadzając się na zostanie rodzicami chrzestnymi decydują się oni jednocześnie na ich uczestnictwo w życiu naszego dziecka i pełnienie w nim ważnej roli. Niestety w praktyce często wygląda to inaczej. Można odnieść wrażenie, że funkcja ta przez lata zdewaluowała się i została sprowadzona jedynie do formalności.

Co powinni robić rodzice chrzestni?

Z jednej strony pewne wymagania stawia przed nimi sam kościół. Obarcza on ich współodpowiedzialnością za wychowanie w wierze. Powinni również uczestniczyć w innych sakramentach świętych naszego dziecka. Jednak my oczekujemy od nich czegoś więcej. Wtedy zazwyczaj okazuje się, że nasze wyobrażenie mija się z rzeczywistością.

Praktyka pokazuje, że oprócz obecności podczas tego sakramentu, nie ma ich w życiu codziennym dziecka. Czarę goryczy przelewa zazwyczaj moment gdy rodzice chrzestni zapominają o ważnych wydarzeniach w życiu dziecka jak choćby urodzinach.

Czy powinniśmy zwracać im z tego tytułu uwagę? Tak – warto o tym głośno powiedzieć i przedyskutować sprawę. Oczywiście prosząc ich na rodziców chrzestnych nie przedstawialiśmy im listy rzeczy, których oczekujemy. Nie zmienia to jednak faktu, że byli oni świadomi tego, że wiąże się to z pewnym zobowiązaniem na całe życie. Dlatego mamy prawo oczekiwać tego, że będą oni osobami bliskimi dla naszego dziecka.

Oczywiście nie oczekujmy, że będą nas zastępować. Nie ich rolą jest przebieranie dziecka czy zajmowanie się nim gdy my musimy gdzieś wyjść. Jednak powinno zależeć im na stworzeniu z dzieckiem relacji, w której będą dla niego podporą, gdy z czymś nie będą mogły zwrócić się do nas. Aby taką relację stworzyć trzeba jednak spędzić ze sobą czas, chociaż podczas tych ważnych wydarzeń jak urodziny.

Dlatego jeśli jesteś w takiej sytuacji i spotkał Cię zwód bo rodzice chrzestni nie interesują się dzieckiem i nie biorą udziału nawet w tak ważnych wydarzeniach jak urodziny, to warto porozmawiać. Spotkać się na kawie, wymienić opinie. Nie naskakiwać na siebie, nie wylewać żalów i dawać znać, że wybór, którego dokonałyśmy był zły. Po prostu wytłumaczyć nasze zdanie i zostawić je im do przemyślenia.

Podobne artykuły