Pozwalasz dziecku jechać po drodze rowerowej? To nielegalne i niebezpieczne.

W wielu miastach powstają ciągle to nowe drogi rowerowe. Rower to świetny sposób na przemieszczanie się z ominięciem korków. Jest to również idealna opcja na spędzenie wolnego czasu. Na rowerach jeżdżą dorośli jak i dzieci. Gdy zabieramy dziecko na rower chcemy aby było bezpieczne. Najlepiej też aby jechało drogą rowerową bo to jest zgodne z przepisami? Niestety tutaj popełniamy błąd. Jest to niezgodne z prawem i również niebezpieczne. Już tłumaczymy Wam dlaczego.

Dziecko na drodze rowerowej

Zajmijmy się w pierwszej kolejności przepisami. Z punktu widzenia przepisów dziecko w wieku 7-10 lat jadące na rowerze pod opieką dorosłego traktowane jest jako pieszy. Piesi natomiast nie mają prawa na poruszanie się po drodze rowerowej. Dlatego dziecko takie powinno poruszać się chodnikiem.

Jeśli poszukujecie potwierdzenia wystarczy przejrzeć Ustawę z 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym”. Jej tekst możecie przeczytać tutaj w formacie PDF. Art. 1 definiuje kim jest pieszy i jest nim osoba:

pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa  się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower,motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

Jasno z tego wynika, że dziecko takie traktowane jest jako pieszy jeśli nie przekroczy 10 roku życia. W tej samej ustawie znajdziemy również potwierdzenie, że pieszy (dziecko do lat 10 na rowerze jest nim) nie ma prawa poruszać się po drodze dla rowerów.

droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Jest to droga przeznaczona do ruchu rowerów, a nie pieszych. Co do zasady rowerzysta powinien poruszać się drogą rowerową, a jeśli jej nie ma powinien jechać jezdnią, a nie chodnikiem. To też jest nielegalne. Może oczywiście pod pewnymi wyjątkami jechać chodnikiem np. gdy jedzie z dzieckiem do lat 10 lub gdy ograniczenie prędkości na drodze przekracza 50 km/h. Może jechać po chodniku również w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Oczywiście jazdę po chodniku mogą też dopuścić znaki.

Reasumując – dziecko do lat 10 jadące na rowerze pod opieką dorosłego powinno poruszać się chodnikiem. Dorosły jadący na rowerze opiekujący się dzieckiem do lat 10 jadącym również na rowerze również może jechać chodnikiem co dopuszcza ustawa.

Jest również druga kwestia, która dotyczy bezpieczeństwa. Dziecko, zwłaszcza małe uczy się dopiero dobrze jeździć na rowerze. W większych miastach gdzie ruch jest wzmożony na drodze rowerowej, a często jego członkowie poruszają się ze znacznymi prędkościami, jest to po prostu niebezpieczne. Bez trudu można rozwinąć rowerem prędkość 20-40 km/h. Wtedy dziecko nagle skręcające w bok i wpadające pod koła roweru jest narażone na duży uszczerbek, który zagraża nawet życiu. Dlatego warto rozpatrzyć ten aspekt i jeździć z dzieckiem po chodniku dla jego bezpieczeństwa. Pamiętajmy wtedy również pieszych i uczmy dziecko zwracania na nich uwagi i ustępowania im pierwszeństwa. Chodnik przecież należy do nich. Sami też nie poruszajmy się po chodniku zbyt szybko i nie zostawiajmy dziecka za sobą bo wtedy nie będziemy widzieć co robi.