Boisz się puścić dziecko 1 września do szkoły? Jeśli tego nie zrobisz grozi Ci wysoka kara!

Parenting Data publikacji: 21 sierpnia 2020

TVN24 podał dzisiaj, iż 1 września pozostaje terminem, w którym dzieci mają wrócić do szkoły. Rzecznik Ministra Zdrowia tłumaczy to tym, że dwutygodniowe opóźnienie nie da nam efektu mniejszej liczby zakażeń.

Boisz się puścić dziecko do szkoły? Zapłacisz 10 tys.

Radio Zet informuje, że niepuszczenie dziecka 1 września do szkoły będzie jednoznaczne z naruszeniem obowiązku szkolnego. Co to oznacza?

W sytuacji gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub nauki, konsekwencją jest grzywna w wysokości do 10 tys. zł. Mówi o tym art. 42 prawa oświatowego, który cytujemy poniżej.

Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jak informuje next.gazeta.pl, Rzeczpospolita po konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej ustaliła, że pozostawienie dziecka w domu jest tylko możliwe gdy mieszka z nim osoba objęta kwarantanną lub nieobecność jest uzasadniona chorobą.

Należy pamiętać o tym, że obowiązek szkolny naruszony jest, gdy dziecko ma nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole przez ponad połowę dni w miesiącu. Dlatego jeśli zdecydujemy się zostawić dziecko na te dwa dodatkowe tygodnie w domu, naruszamy ten obowiązek.

Podobne artykuły