Kiedy siać fasolkę szparagową? Uprawa fasolki szparagowej w ogrodzie.

Ogród Data publikacji: 17 maja 2021

Podział fasoli na odmiany szparagowe i na suche nasiona, jest zależny od zawartości włókna w ściankach strąka. Fasolka szparagowa zawiera niewielką ilość włókna, dlatego strąk można spożywać we wczesnej fazie wzrostu, gdy nasiona wewnątrz niego osiągną wielkość ziarna pszenicy. Odmiany fasolki szparagowej mogą się różnić kolorami strąków – żółta, zielona, fioletowa.

Cechą odmianową jest wysokość łodygi. Wyróżnia się odmiany:

– karłowe – odznaczają się niskim wzrostem, krzaczastym pokrojem i równomiernym dojrzewaniem strąków. Polecane odmiany: żółte – Elektra, Złota Saxa, Plambo; zielone – Muza, Eden,

– tyczne – wymagają podpór, a okres zbioru strąku jest wydłużony nawet do 6 tygodni. Polecane odmiany: Blauhilde, Gazela.

Świeże strąki fasolki szparagowej uprawianej w ogródku mają wysoką wartość odżywczą – zawierają białko, witaminę C, karotenoidy.  

Kiedy i jak siać fasolkę szparagową

Fasolkę szparagową uprawianą w ogródku wysiewa się między 10 a 15 maja, gdy minie obawa wystąpienia przymrozków, do końca czerwca, sukcesywnie co dwa tygodnie. Czynnikiem decydującym również o terminie wysiewu fasolki szparagowej jest temperatura gleby – gleba nieogrzana opóźnia kiełkowanie nasion. Może też wpłynąć na nierównomierne wschody czy uszkodzenie nasion. W celu ogrzania gleby dobrze jest ją przykryć przed wysiewem czarną folią, którą należy zdjąć bezpośrednio przed siewem nasion. Optymalna temperatura podłoża dla kiełkujących nosi 16 – 30oC. 

Norma siewu zależy od wielkości nasion i rozstawy wynosi 40 – 60 g/10m2. Zagęszczenie roślin na 1m2 wynosi 30 – 50 sztuk. Nasiona wysiewa się w rzędy co 40 – 45 cm, a w rzędzie co 8 – 10 cm. Zalecany jest siew gniazdowy. Głębokość siewu 2 – 5 cm, w zależności od wielkości nasion i typu gleby. Wschody fasolki szparagowej uprawianej w ogrodzie pojawiają się po 8 – 10 dniach.

Jak uprawiać fasolkę szparagową

Fasolka szparagowa należy do roślin ciepłolubnych – optymalna temperatura wzrostu wynosi 20 – 25oC w dzień i 18 -22oC w nocy. Nasiona kiełkują w temperaturze 11oC, minimalna temperatura wzrostu wynosi 15oC, najwyższa 35oC.

Fasolka szparagowa uprawiana być powinna na glebach umiarkowanie wilgotnych, ciepłych, żyznych, o pH lekko kwaśnym. Gleby ciężkie, zlewne, jak również gleby zbyt lekkie, są nieodpowiednie dla tej rośliny. Fasolka szparagowa jest ponadto wrażliwa na brak próchnicy w glebie.  

Fasolki szparagowej nie powinno uprawiać się w miejscach zacienionych – roślina źle znosi brak światła, jak również jest bardzo wrażliwa na wiatr.

Do zabiegów pielęgnacyjnych przy uprawie fasolki szparagowej w ogrodzie należy regularne podlewanie roślin – susza podczas kwitnienia i wzrostu strąków może doprowadzić do skrócenia okresu kwitnienia, słabszego zawiązywania strąków i uzyskania mniejszego plonu o gorszej jakości strąków. Do innych zabiegów pielęgnacyjnych przy uprawie fasolki szparagowej w ogródku należą: spulchnianie międzyrzędzi, systematyczne odchwaszczanie. Fasolka szparagowa jest wrażliwa na zachwaszczeniem do czasu zakrycia międzyrzędzi przez rośliny.

Fasolkę szparagową uprawianą w ogródku zbiera się, gdy strąki są niedojrzałe – można je   łatwo złamać w palcach, a nasiona są małe i jędrne. Przechowuje się ją w temperaturze 5 – 10oC i wilgotności powietrza 90 – 95%. Niższa temperatura może spowodować uszkodzenia – szklistość strąków, rdzawe plamki na powierzchni, w których rozwijają się patogeny grzybowe.  

Uprawa fasoli szparagowej w ogrodzie ma również korzystny wpływ na strukturę i żyzność gleby – pozostawia stanowisko wolne od chwastów, wzbogacone w substancję organiczną oraz azot. 

Jak nawozić fasolkę szparagową

Fasolkę szparagową uprawia się w ogródku w pierwszym roku po oborniku. Można również zastosować przed siewem kompost. Korzenie rośliny wchodzą w symbiozę z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot, dlatego zapotrzebowanie na azot w trakcie uprawy jest małe. 

Szkodniki fasolki szparagowej

– śmietka kiełkówka – larwy wgryzają się do części podliścieniowej, uszkadzając łodygę i liścienie. Uszkodzone wschody obumierają. Zapobieganie – zaprawianie nasion prze siewem lub zakup nasion już zaprawionych

– przędziorek chmielowiec – szkodnik uszkadza kwiaty, zawiązki strąków, które opadają. Zwalczanie: oprysk środkami ochrony roślin np. Ortus 05 SC. Z preparatów naturalnych na przędziorki w fasoli można polecić Emulpar 940 EC

– mszyca burakowa – owady wysysają soki, powodując zniekształcenie i zahamowanie wzrostu rośliny. Zwalczanie – opryski preparatem Decis

Bibliografia

  1. Dobrowolska – Kopecka Z., Doruchowski R., Gapiński M – Warzywnictwo, PWRiL, 1989
  2. Działkowiec – 7/2004, 6/2008, 5/20021
  3. Praca zbiorowa – Szczegółowa uprawa Warzyw, PWRiL, 1982 
  4. https://www.warzywa.pl/warzywa-polowe/fasolka-szparagowa-o-czym-warto-wiedziec/
  5. https://poradnikogrodniczy.pl/fasola-szparagowa.php

Podobne artykuły