Kiedy bank nie może zeskanować naszego dowodu osobistego?

Lifestyle Data publikacji: 28 maja 2021

Bank nie zawsze ma prawo zeskanować nasz dowód osobisty. Odniósł się do tego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego zdaniem bank nie ma prawa wykonać kserokopii lub skanu dowodu osobistego w momencie zakładania konta bankowego czy badania zdolności kredytowej. W takiej sytuacji bankowi wystarczy spisanie odpowiednich danych z naszego dokumentu.

Nie każda czynność w banku wymaga kserowania dowodu

Jak informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych kopiowanie dokumentów tożsamości jest legalne tylko wtedy, gdy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy. Artykuł 11b Prawa bankowego daje jednak możliwość przetwarzania informacji zawartych w dowodzie osobistym klientów banku, a przy tym nic nie mówi o możliwości sporządzania kopii tychże dokumentów.

Co to oznacza dla nas jako klientów banku? Tak naprawdę niemal każda czynność, którą wykonuje bank nie wymaga od niego kopiowania czy skanowania naszego dowodu osobistego. Prezes UODO sprzeciwia się więc tej praktyce, która może prowadzić do nieautoryzowanego wykorzystania przez inne podmioty dokumentów tożsamości klientów w celach kradzieży tożsamości.

Żądanie okazania dowodu w celu wykonania jego kopii w niektórych sytuacjach może być legalne na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Powodem może być przeprowadzenie transakcji okazjonalnej na kwotę 15 tys. euro lub większą, lub gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Jak podkreśla prezes UODO, możliwość ta nie jest jednak obowiązkiem i nie oznacza, że bank musi tu zrobić. A decyzja o wykonaniu takiej kopii poprzedzona musi być analizą sytuacji, czy faktycznie zachodzi taka konieczność.

Nasz dowód jest bardzo cenny

Nasz dowód osobisty jest bardzo cenny i nie powinniśmy powierzać go nikomu. Czasami zdarza się, że dowodu w ramach zastawu żądają wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego podczas korzystania z wakacyjnych kurortów. W żadnym wypadku nie powinniśmy go im powierzać.

Skopiowany dowód osobisty może posłużyć do kradzieży naszej tożsamości, która następnie wykorzysta zostanie podczas przestępczych procederów. Może on również posłużyć do wzięcia na nas kredytu w jednej z firm pożyczkowych.

Oczywiście możemy okazać dowód osobisty, ale przekazywać powinniśmy jedynie te dane, które są niezbędne do skorzystania z danej usługi. Numer PESEL, który również jest bardzo ważną informacją, która może zostać wykorzystana w procederze przestępczym, nie jest konieczny do wypożyczenia rowerka wodnego.

Źródło: UODO

Podobne artykuły