Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Mój dom Data publikacji: 14 grudnia 2020

Polisa mieszkaniowa to gwarancja ochrony przed skutkami zdarzeń losowych i uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Zawarcie umowy z ubezpieczycielem jest równoznaczne z akceptacją jej warunków, w tym z wywiązywaniem się z określonych w polisie obowiązków.

O tym pamiętaj, gdy kupujesz polisę!

Polisa mieszkaniowa powinna odpowiadać konkretnym potrzebom i zapewniać pełną ochronę w różnych sytuacjach. Z tego względu, jak podkreślają eksperci w artykule https://rankomat.pl/nieruchomosci/obowiazki-wlasciciela-nieruchomosci, oferty ubezpieczeń trzeba koniecznie porównać pod kątem cen i zawartości. 

Podstawowa polisa jest co prawda tania, ale z uwagi na mocno ograniczony zakres jej skuteczność nie jest satysfakcjonująca. Warto zatem poszerzyć go w taki sposób, aby ubezpieczenie uwzględniało nie tylko mury, ale także elementy stałe, ruchomości oraz samych lokatorów. 

Najpopularniejsze dodatki to OC w życiu prywatnym, domowy assistance, przedmioty szklane, powódź, przepięcia oraz wyposażenie. Kupując polisę online na stronie https://rankomat.pl, trzeba pamiętać również o podaniu właściwej sumy ubezpieczenia adekwatnej do realnej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. 

Przed sfinalizowaniem transakcji konieczne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia szczegółowo określającymi zasady funkcjonowania polisy i obowiązki ubezpieczonego oraz terminy, jakich musi on przestrzegać.  

Najważniejsze obowiązki właściciela polisy mieszkaniowej

Lista obowiązków ubezpieczonego różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego – stosowne informacje znajdują się w OWU. Niemniej są wymogi wyróżniające się uniwersalnym charakterem, co oznacza, że mają zastosowanie do każdego właściciela ubezpieczonej nieruchomości. Zaliczają się do nich:

  • działania pozostające w zgodzie z literą prawa – zapisy w polisach w tym obszarze odnoszą się głównie do przeglądów i prawa budowlanego,
  • odpowiednia eksploatacja mienia – nie wolno np. używać go niezgodnie z przeznaczeniem,
  • środki ostrożności mające na celu zwiększyć poziom bezpieczeństwa nieruchomości i lokatorów,
  • czynności ograniczające straty w razie szkody. 

Regularne przeglądy są nieodzowne. Chodzi tu m.in. o przewody kominowe, instalacje gazową, wentylacyjną, elektryczną, kotły grzewcze itp. Więcej obowiązków w tym względzie mają właściciele domów. Oczywiście w przypadku większych uszkodzeń stosowne przeglądy są także jak najbardziej wskazane, aby wykluczyć ryzyko niebezpiecznej awarii. 

Zaniedbania i brak ważnych przeglądów – jakie konsekwencje?

Brak ważnych przeglądów pociąga za sobą poważne konsekwencje. Stanowi zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia domowników i innych osób, jak np. w przypadku nieszczelnej instalacji gazowej. Poza tym bez dokumentów potwierdzających ważność przeglądów nie ma co liczyć na odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. 

Oprócz tego nadzór budowlany może ukarać w takiej sytuacji właściciela nieruchomości wysoką grzywną. Podobnie jest z innymi zaniedbaniami, jakich dopuszcza się ubezpieczony. Umowa ubezpieczeniowa zawiera dokładną listę wykluczeń odpowiedzialności – czyli przypadków, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę i nie wypłaca rekompensaty. 

Tych dokumentów może wymagać ubezpieczyciel

Wszystkie szkody zgłaszane ubezpieczycielom są starannie analizowane. Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają przy tym rozmaitych dokumentów. Chodzi tu nie tylko o zaświadczenia o aktualnych przeglądach, ale też m.in. o pozwolenie na budowę, protokoły odbiorów nieruchomości, protokoły od służb mundurowych (policji, straży pożarnej etc.) uzyskane po szkodzie, dokumenty potwierdzające autentyczność przedmiotów wartościowych (w tym wyceny rzeczoznawców) oraz wszelką dokumentację poświadczającą wartość zniszczonego bądź skradzionego mienia (faktury, paragony itd.).

Podobne artykuły