Czy właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania w każdej chwili?

Porady Data publikacji: 18 sierpnia 2018

Czy właściciel mieszkania może wejść do wynajmowanego mieszkania kiedy ma na to ochotę? Na pewno wynajmowaliście nie raz mieszkanie i czasami wizyty właściciela stawały się utrapieniem. Właściciel chciał mieć mieszkanie cały czas na oku i sprawdzać w jakim jest ono stanie – czasami nawet bez zapowiedzi. Czy ma do tego prawo? Jako prawa przysługują nam jako lokatorom?

Czy właściciel ma prawo wejść do wynajmowanego mieszkania w każdej chwili

Jeśli przyjrzymy się kodeksowy cywilnemu  znajdziemy tam zapisy dotyczące najmu. Dokładnie interesuje nas artykuł 659, który brzmi:

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz,

Oznacza to, że wynajmujący na określony umową czas przenosi na nas prawo użytkowania lokalu za określony w umowie czynsz, który de facto nie musi być pieniędzmi, a może być np. realizacją jakiejś usługi.

Teraz musimy przejść do kodeksu karnego i artykułu 193, który brzmi następująco:

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Oznacza to, że kupując prawo użytkowania lokalu zyskujemy jednocześnie prawo do spokojnego korzystania z niego bez zakłócenia ze strony innych osób w tym również właściciela, który czasowo zrzekł się z prawa użytkowania lokalu.

Nie oznacza to jednak, że właściciel nie ma prawa w ogóle odwiedzać mieszkanie, które nam wynajął. Byłoby to niekorzystnym dla niego gdyby nie mógł kontrolować swoje własności i sprawdzać czy jest ona wykorzystywana zgodnie z warunkami zawartymi w umowie najmu.

Częstą praktyką jest po prostu dobra wolna obydwu stron. Właściciel i najemca po prostu umawiają się na określony dzień, w którym spotykają się w mieszkaniu i mogą je pokazać właścicielowi. Mają tym samym czas by mieszkanie posprzątać i spokojnie bez zbędnego stresu przyjąć właściciela.

Kiedy właściciel może wejść do mieszkania

Przechodzimy teraz do ustawy o ochronie praw lokatorów. Interesuje nas artykuł 10 tejże ustawy.  Dowiemy się z niego, że w sytuacji awarii i powstania możliwej szkody lokator musi udostępnić lokal. Gdy jest niedostępny lub odmawia wejścia do lokalu właściciel ma prawo do wejścia do niego w obecności Policji lub straży miejskiej. Jednak to są sytuacje nagłe, nas bardziej interesuje punkt 3, który brzmi:

Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:
1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego,
przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.

Oznacza to, że właściciel ma prawo co pewien czas lub w uzasadnionych przypadkach (np. zgłoszenie sąsiada) sprawdzić stan mieszkania i wyposażenia lokalu, który oddał pod użytek najemcy.

Co gdy wynajmując stwierdzi, że nie używamy lokalu tak jak powinniśmy?

Jeśli podczas takiej wizyty mającej na celu przegląd stanu wynajmujący stwierdzi, że korzystamy z niego niezgodnie z umową, zaniedbujemy je i dopuszczamy do szkód, może on wypowiedzieć umowę najmu z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Co powinien wiedzieć lokator wynajmujący mieszkanie

 1. Jeśli piwnica prawnie należy do mieszkania powinniśmy otrzymać do niej klucze
 2. Ustawa nie przyznaje wynajmującemu prawa żądania do opuszczenia lokalu, można to jedynie zawrzeć w umowie np. w przypadku awarii
 3. Eksmisja może nastąpić w przypadku każdej osoby, która nie ma prawa do zajmowania lokalu – ciąża czy posiadanie dzieci nie są w tym przeszkodą
 4. Naprawy niewynikające z naszej winy należą do obowiązków wynajmującego, gdyby wymagały opuszczenia lokalu powinien on zapewnić nam lokal zastępczy
 5. Najemca oddając lokal nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy używanych prawidłowo np. wytarta wykładzina od chodzenia
 6. Nie możemy bez zgody właściciela dokonywać w lokalu żadnych prac remontowych czy zmian np. koloru ścian
 7. Wady utrudniające korzystanie z lokalu powinny zmniejszyć wysokość czynszu
 8. Wynajmujący jest zobowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokali gdy oddaje go nam po wcześniejszym najemcy
 9. Jako wynajmujący musimy utrzymać lokal w należytym stanie porządku i czystości

Jakie rzeczy powinien naprawić najemca

Wracamy ponownie do ustawy o prawach lokatorów. Znajdziemy tam listę napraw i konserwacji, które spoczywają na barkach najemcy.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja

 1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
 2. okien i drzwi;
 3. wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
 5. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
 6. pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
 7. etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
 8. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
 9. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
  a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
  b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Źródła

 1. bezprawnik.pl
 2. Kodeks cywilny
 3. Kodeks karny
 4. Ustawa o ochronie praw lokatorów
 5. prawo.gazetaprawna.pl
 6. bankier.pl
 7. morizon.pl

Podobne artykuły