Czy można wybudować altankę lub wiatę bez zgłaszania i pozwoleń?

Oczywiście można wybudować altankę lub wiatę bez zgłoszenia tego faktu i otrzymania odpowiednich pozwoleń. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Altanka lub wiata nie może być wyższa niż 5 w przypadku dachu stromego i 4 metry w przypadku dachu płaskiego. Powierzchnia zabudowy nie może też przekroczyć 35 metrów kwadratowych. Ograniczona jest również liczba wiat i altanek. Nie może ona przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych działki.

Skomentuj

Czy można wybudować altankę lub wiatę bez zgłaszania i pozwoleń?