Czy dziecko rodziców żyjących bez ślubu, może iść do Pierwszej Komunii?

Lifestyle Data publikacji: 13 maja 2024

Maj jest miesiącem, w którym wiele się dzieje: majówka, czy Dzień Mamy są stałym punktem w kalendarzu każdego z nas. Jednak maj jest również miesiącem, który kojarzy się z komuniami. Co roku uczniowie trzecich klas już od września przygotowują się do tego wielkiego dnia. A czy każde dziecko może przystąpić do Pierwszej Komunii? Czy stan cywilny rodziców ma na to wpływ? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czy dziecko rodziców bez ślubu kościelnego może przystąpić do komunii

Odpowiedź brzmi „TAK”.

Zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziecko osób żyjących ze sobą bez ślubu kościelnego przystąpiło do pierwszej komunii świętej. Wynika to z faktu, że zgodnie z zasadami Kościoła, dziecko nie jest odpowiedzialne za grzechy swoich rodziców, więc nie można na nie przenieść tej odpowiedzialności.

Niestety w praktyce, wciąż można trafić na proboszcza, który może odmówić dziecku udziału w uroczystości. W takim przypadku warto wiedzieć, kiedy faktycznie ksiądz ma prawo do takiej odmowy.

W jakich przypadkach ksiądz może odmówić dziecku przystąpienia do pierwszej komunii

Pierwsza komunia jest dla każdego katolika ważnym wydarzeniem. Dzieci przygotowują się do tej uroczystości kilka miesięcy, dlatego powinieneś wiedzieć, w jakich sytuacjach ksiądz może nie opuścić dziecka do tej ważnej uroczystości.

  1. Brak chrztu – chrzest jest sakramentem, który zmywa grzech pierworodny, oraz symbolem przyjęcia do wspólnoty. Dlatego też każde dziecko przystępujące do komunii musi być z tego grzechu oczyszczone.
  2. Niewierzący rodzice – zgodnie z zasadami Kościoła oraz przysięgą złożoną podczas chrztu świętego, rodzice zobowiązują się wychowywać swoje dziecko w wierze i moralności katolickiej. Dlatego też ważne jest, aby przekazywać dziecku nauki Kościoła i czynnie uczestniczyć w mszach. W przypadku, kiedy rodzice są niewierzący, albo wierzący, ale niepraktykujący, może się zdarzyć, że ksiądz odmówi dziecku komunii.
  3. Brak przygotowania dziecko przystępujące do pierwszej komunii powinno znać podstawowe modlitwy, musi uczęszczać na lekcje religii, oraz powinno się wyspowiadać. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować tym, że ksiądz może nie dopuścić dziecka do uroczystości.

Czy osoba żyjąca w związku bez ślubu kościelnego może dostać rozgrzeszenie na komunię dziecka

Odpowiedź brzmi „NIE”.

Jest to podyktowane zasadami zawartymi w Piśmie Świętym oraz zgodne z oficjalnymi naukami Kościoła. Osoby, które żyją w związku niesakramentalnym, nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Zgodnie z zasadami Kościoła, osoby te żyją w grzechu. To z kolei oznacza, że nie posiadają one dyspozycji niezbędnej do otrzymania rozgrzeszenia, której podstawą jest szczera wola nawrócenia się i niepopełniania ponownie tego samego grzechu.

Podobne artykuły