Spowiedź przedślubna — jak brzmi formuła?

Lifestyle Data publikacji: 23 września 2023

Zanim przystąpimy do sakramentu, jakim jest udzielenie ślubu, musimy przystąpić do spowiedzi. Podczas nauk otrzymamy wcześniej karteczki. Będziemy musieli przedstawić je księdzu w konfesjonale. Ten po udzieleniu nam spowiedzi i daniu rozgrzeszenia, wypełni karteczkę, którą zwrócimy księdzu udzielającemu nam ślubu. Bez spowiedzi przystąpienie do tego sakramentu będzie niemożliwe.

Jak przystąpić do spowiedzi przed ślubem?

Do spowiedzi przed ślubem przystępujemy tak jak zawsze. Udajemy się na mszę świętą lub do kościoła w innym terminie, w którym odbywają się spowiedzi. Klękając w konfesjonale, na początku informujemy księdza, iż przystępujemy do spowiedzi przedślubnej.

Następnie wyjawiamy swoje grzechy. Ważne jest, aby przed spowiedzią zrobić rachunek sumienia. Zastanowić się, jakie grzechy popełniliśmy i wyjawić je podczas spowiedzi nie zatajając żadnego z nich. Spowiedź odbywa się według pewnej formuły.

Jak brzmi formuła spowiedzi przedślubnej?

Po uklęknięciu w konfesjonale mówimy „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Ksiądz nam odpowie. Następnie żegnamy się „W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen”. Ksiądz udzieli odpowiedzi, kreśląc znak krzyża. Odpowiadamy „Amen”.

Teraz informujemy, iż przystępujemy do spowiedzi przedślubnej. Mówimy, kiedy ostatni raz byliśmy u spowiedzi świętej. Data nie musi być dokładna, ale powinniśmy podać pewien okres. Mówimy również, czy otrzymaliśmy rozgrzeszenie oraz pokutę i czy ją odprawiliśmy.

Następnie mówimy „Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…” i wyjawiamy nasze grzechy. Możliwe, że ksiądz wda się z nami w dialog i będzie chciał z nami porozmawiać o naszych uczuciach, czynach i powodach grzechów. Gdy skończymy, mówimy „Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie”.

Ksiądz teraz nam odpowie, udzieli nam odpuszczenia grzechów oraz zada pokutę. Ostatnim zdaniem wypowiedzianej przez niego formuły będzie „Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Odpowiadamy „Amen

Teraz w zależności od księdza, może on puknąć trzy razy w konfesjonał, co oznacza, że możemy odejść. Może również pożegnać nas słowami „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”. Odpowiadamy „Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”. Ksiądz odpowie „Idź w pokoju”. Wtedy możemy odejść.

Jak przeprowadzić rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest warunkiem dobrej spowiedzi. Jest on konieczny, dlatego powinniśmy szczególnie dobrze się do niego przyłożyć. Polega on na przypomnieniu sobie wszystkich grzechów i złych uczynków, których dopuściliśmy się od ostatniej spowiedzi świętej. W przeprowadzeniu rachunku sumienia może pomóc nam modlitewnik, który znajdziemy choćby w Internecie.

Spowiedź przedślubna — grzech życia poza małżeństwem

Jednym z głównych grzechów, których dopuszczają się narzeczeni, jest wspólne życie razem — mieszkanie ze sobą, a także współżycie. Według nauki kościoła jest to grzech święty. Nie możemy go zataić przed Panem Bogiem.

Podobne artykuły