Na czym polega sprzedaż długu – czyli, jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Finanse domowe Data publikacji: 01 marca 2023

Sprzedaż długu, inaczej zwana cesją wierzytelności, to proces, w którym wierzyciel sprzedaje swoje prawo do otrzymania zapłaty długu innej osobie, czyli cesjonariuszowi. Jest to rozwiązanie często wykorzystywane przez firmy, które zajmują się windykacją, ale także przez osoby prywatne, które chcą pozbyć się niespłaconych wierzytelności.

Sprzedaż długo sposobem na odzyskanie pieniędzy od dłużnika

Gdy ktoś jest winien nam pieniądze, a nie jesteśmy w stanie ich od niego odzyskać, możemy zdecydować się na sprzedaż długu. W takiej sytuacji warto zwrócić się do firmy windykacyjnej, która zajmuje się takimi transakcjami. Firmy te dokładnie sprawdzają stan naszego wierzytelności, w tym m.in. wiarygodność dłużnika i szanse na odzyskanie długu.

Ile możemy otrzymać za sprzedany dług?

Cena, jaką otrzymamy za sprzedany dług, zależy od wielu czynników, w tym m.in. od wysokości samego długu, jego wieku oraz od ryzyka związanego z odzyskaniem należności. Przykładowo, cena za wierzytelność wynoszącą 1000 złotych może oscylować w granicach 100-500 złotych, w zależności od konkretnych okoliczności.

Warto zaznaczyć, że sprzedaż długu może być opłacalna dla wierzyciela, ponieważ pozwala mu na szybkie pozbycie się problemu niespłaconych wierzytelności i uzyskanie gotówki, co może być szczególnie ważne w sytuacji, gdy potrzebujemy środków finansowych na inwestycje lub spłatę własnych zobowiązań.

Z drugiej strony, cesja wierzytelności może nie być korzystna dla dłużnika, który może mieć problemy z uregulowaniem długu, jeśli w ręce nabywcy trafił bardziej radykalny wierzyciel, który będzie chciał szybko odzyskać swoje pieniądze. W takiej sytuacji dłużnik może mieć ograniczone możliwości negocjacji warunków spłaty długu.

Co trzeba zrobić, aby sprzedać dług?

Należy również pamiętać, że sprzedaż długu jest procesem regulowanym prawnie. W celu dokonania cesji wierzytelności konieczne jest sporządzenie umowy pomiędzy wierzycielem a cesjonariuszem, która określa szczegóły transakcji, takie jak cena sprzedaży, termin płatności czy postanowienia dotyczące przeniesienia prawa do długu.

W przypadku sprzedaży długu przez przedsiębiorców, obowiązują dodatkowe regulacje prawne, które wymagają m.in. uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności oraz poinformowania go o zmianie wierzyciela.

Inne sposoby na odzyskanie pieniędzy od dłużnika

Warto również pamiętać, że sprzedaż długu nie jest jedynym rozwiązaniem w sytuacji, gdy ktoś jest winien nam pieniądze. Istnieją również inne sposoby odzyskania wierzytelności, takie jak np. przeprowadzenie postępowania sądowego lub skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, która podejmie próbę odzyskania długu bez konieczności sprzedaży wierzytelności.

Podsumowując, sprzedaż długu to proces, który pozwala wierzycielowi na szybkie pozbycie się niespłaconych wierzytelności i uzyskanie gotówki, ale może wiązać się z pewnymi ryzykami dla dłużnika. Cena, jaką otrzymamy za sprzedany dług, zależy od wielu czynników, a cała transakcja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warto przed podjęciem decyzji o sprzedaży długu dokładnie zastanowić się nad korzyściami i potencjalnymi ryzykami związanymi z taką transakcją oraz skonsultować się z doradcą prawnym lub specjalistą od windykacji.

Podobne artykuły