Ile zapłacimy za usunięcie drzewa lub krzewu na naszej działce?

Kategoria: Ogród
Tagi: brak tagów
Data publikacji: 2021-01-04 / Aktualizacja: 2021-02-26

Przed przystąpieniem do usunięcia drzewa lub krzewu z naszej działki musimy otrzymać zezwolenie. Najpierw więc należy złożyć wniosek o wycięcie drzewa, a następnie zapłacić odpowiednią opłatę. Wtedy dopiero możemy wyciąć drzewo lub krzew i dotyczy to większości przypadków. Czy nas również? To zależy od obwodu drzewa. Jeśli jednak zdecydujemy się wyciąć je na własną rękę grozi nam kara.

Kiedy musimy mieć zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu?

Nie musimy mieć zezwolenia jeśli zamierzamy wyciąć drzewo owocowe. Nie musimy też ubiegać się o zezwolenie gdy wiek drzewa lub krzewu nie przekracza 5 lat. W innych przypadkach musimy wystąpić o zezwolenie, a następnie uiścić opłatę.

Ile wynosi opłata od wycięcia drzewa?

Jest ona liczona od każdego 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. Tutaj ustawodawca przewidział kilka możliwości mierzenia pnia w różnych sytuacjach. Mówi o tym Art. 55 ustawy o ochronie przyrody.

Zaobserwuj nas na Facebooku

2.  Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Art. 85 Ustawa o ochronie przyrody

Wysokość stawek określa minister do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. Są one zróżnicowane ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów i obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Ustaw określa za to maksymalną wysokość opłaty za usunięcie drzewa, która nie może przekraczać 500 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa liczonego na wysokości 130 cm bez względu na rodzaj, gatunek i położenie oraz w przypadku krzewu maksymalnie 200 zł za 1 m2 powierzchni bez względu na gatunek krzewu, rodzaj i położenie..

Faktyczne stawki znajdziemy w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Co oznacza ta tabela dla nas jako właścicieli działki, na której chcemy usunąć drzewo? Załóżmy, że chcemy wyciąć kasztanowiec zwyczajny, który rośnie na naszej działce. Obwód pnia kasztanowca na wysokości 130 cm wynosi 150 cm. Obowiązuje więc nas druga stawka (od 101 cm). Wynosi ona 15 zł od każdego centymetra obwodu pnia. Musimy więc pomnożyć 150 cm obwodu x 15 zł . Wychodzi nam więc kwota 2250 zł. Tyle właśnie będzie kosztowało nas wycięcie drzewa, oczywiście poprzedzone uzyskaniem zgody.

W przypadku większej ilości drzew do usunięcia na działce należy zsumować wszystkie wartości.

Ile wynosi kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Wysokość kary stanowi dwukrotność opłaty, którą musieliśmy ponieść za jego usunięcie. W przedstawianym przez nas przypadku usunięcie kasztanowca zwyczajnego bez zezwolenia skutkowałoby karą w wysokości 4500 zł.

Przeczytaj również: Ogród – prywatna strefa relaksu i zobacz jak zamienić swój ogród w miejsce, w którym chętnie będziesz spędzać czas.

Podobne artykuły