Czeka nas nowa opłata. 1560 zł rocznie, a nawet więcej!

Finanse domowe Data publikacji: 27 czerwca 2023 / Aktualizacja: 2023-12-03

Warsaw Enterprise Institute przygotował raport „Zapłacą najubożsi”. Dotyczy on europejskiego systemu handlu emisjami CO2. Obecnie dotyczy on przemysłu, ale od 2029 roku ma objąć również ogrzewanie budynków mieszkalnych. Co to oznacza?

Nie tylko firmy będą musiały płacić za ponaddopuszczalną emisję gazów cieplaniarnych, ale również my, zwykli ludzie, którzy emitują je podczas ogrzewania swoich domów. Raport opublikowany przez WEI przygotowany przez ekonomistę Marka Lachowicza wskazuje, że przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci rocznie ok. 1560 zł. W najgorszym scenariuszu WEI szacuje nawet 7100 zł, które co roku będziemy musieli płacić, aby móc ogrzewać swój dom.

Przeczytaj również: Wymienniki ciepła i ich rodzaje

Tak naprawdę, dotknie to najuboższych.

Najbardziej dotknięte będą gospodarstwa domowe na terenach wiejskich. Najmniej odczuwalne będzie to dla gospodarstw miejskich, które czerpią energie i ciepło z sieci, gdyż już ponoszą koszty polityki klimatycznej KE pośrednio w opłacanej taryfie.

Ucieczką od tego może być termoizolacja budynku, aby spełniała standardy UE. Jest to jednak rozwiązanie dla osób najbogatszych, nawet biorąc pod uwagę programy dopłat do termoizolacji. Osoby najuboższe po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Dlatego ich dotknie ta opłata najbardziej.

Negatywne następstwa polityki klimatycznej dla państw mają być refundowane z Climate Social Fund (CSF). Według wyliczeń WEI nawet jeśli wypłaty tych środków będą odbywały się płynie, to i tak Polska będzie stratna. Można spodziewać się nowych programów osłonowych, które jednak nie są bez wpływu na gospodarkę, gdyż obciążają budżet Państwa, a więc i nas samych. My bowiem dostarczamy pieniędzy do budżetu.

  • https://wei.org.pl/2023/aktualnosci/admin/raport-zaplaca-najubozsi/

Podobne artykuły