Czy można umyć auto na własnej działce?

Motoryzacja Data publikacji: 08 kwietnia 2022

Na dworze robi się coraz cieplej. To dla wielu osób doskonała zachęta, aby zaoszczędzić na myjni samochodowej i umyć auto pod swoim domem na działce. Pytanie jednak, czy mamy prawo to zrobić. Czy za umycie auta na własnej działce możemy dostać karę?

Czy można umyć auto na własnej działce?

Wielu osobom wydaje się, że na własnej działce mogą robić wszystko na co mają ochotę. Niestety nie do końca tak jest. Nadal obowiązują nas pewne ograniczenia prawne, które wynikają choćby z troski o środowisko.

Podczas mycia samochodu na własnej działce do gleby wnikają środki chemiczne, których używamy podczas mycia, ale również te, które zebrały się na naszym samochodzie i wraz z wodą spływają na ziemię. Mogą one następnie poprzez glebę przedostać się do wód gruntowych i je zanieczyścić.

Dlatego w prawach i obowiązkach, które nakłada na nas gmina, możemy znaleźć często zakaz mycia samochodu na własnej posesji. Oczywiście istnieją od tego odstępstwa i tak naprawdę musimy zapoznać się z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w której mieszkamy.

Dla przykładu zobaczmy, jak wygląda sprawa mycia samochodu na własnej działce na ternie miasta Łodzi. Odpowiedni dokument znajdziemy oczywiście w biuletynie informacji publicznej. Wystarczy, że wpiszemy „regulamin utrzymania czystości i porządku” w Google na końcu dodając nazwę swojego miasta lub gminy.

Rozdział 5. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi mówi, iż:

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych mogą się odbywać w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej za zgodą zarządcy kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu.

Jak więc widzimy, jeśli miejsce do mycia samochodu na działce nie jest dostosowane w taki sposób, aby ścieki były odpowiednio odprowadzane, to wtedy auta nawet na własnej posesji umyć nie możemy. Co jeśli złamiemy ten zakaz?

W przypadku, gdy przyłapie nas na tym Straż Miejska, Gminna czy Policja, zapłacimy mandat. Jego wysokość to maksymalnie 500 zł. Konsekwencje finansowe mogą również spotkać nas w przypadku donosu przez sąsiada.

Podobne artykuły