Mycie okien na wysokości. Przepisy prawne i zasady bezpieczeństwa i pracy

Lifestyle Mój dom Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Współczesne budynki posiadają coraz więcej powierzchni przeszklonych, które wymagają dokładnego i bardzo precyzyjnego umycia. Dlatego coraz częściej właściciele tych obiektów korzystają z usług specjalistycznych firm, które oferują mycie okien na wysokościach. Do najpopularniejszej metody należy alpinistyczne mycie okien.

Techniki alpinistyczne – jak wygląda mycie okien w wieżowcach i biurowcach?

Alpinistyczne mycie okien obecnie popularne rozwiązanie,stosowane podczas czyszczenia dużych powierzchni szklanych w wieżowcach, biurowcach i innych budynkach użytku publicznego. Dzięki dostępowi liniowemu do wszystkich powierzchni, które mają być oczyszczone jest to metoda mało inwazyjna i pozwala na uniknięcie konieczności rozkładania rusztowań, które mogą podczas prac uszkodzić elewację lub powierzchnie przeszklone. Pracownicy wszystko muszą mieć przy sobie, m.in. butelki z płynem przylegające do pasa, a niekiedy nawet wiadra. Szczególnie ważna jest dobra organizacja pracy i świadomość zagrożenia. Mycie okien w biurowcach wykonywane jest w pozycji wiszącej co wymaga od pracowników dobrej sprawności fizycznej i umiejętności poruszania się między kondygnacjami i wysokościami. Wyposażeni są oni w kaski, odzież ochronną, liny, karabińczyki, pasy i inne zabezpieczenie umożliwiające swobodne poruszanie się po pionowych budynkach. Prace zwykle wykonują grupowo alpiniści przemysłowi Alpinator, Skalar i inne firmy świadczące usługi wysokościowe. Szczególnie istotne jest przestrzeganie zasad bhp. Okna na niedużych wysokościach myte są za pomocą kiji teleskopowych.

Kiedy mycie okien zaliczane jest do usług wysokościowych?

Usługi wysokościowe to prace na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, kominach, stropach, drabinach bądź innych podwyższeniach, wykonywane wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Przepisy prawne

Przepisy BHP dotyczące prac na wysokości określone są w §§ 105-110 rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

W związku z tymi przepisami pracodawca powinien pamiętać o tym, że na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.

Przepisy zaliczają prace na wysokościach do prac szczególnie niebezpiecznych zatrudniający pracowników do takich robót posiada wiele obowiązków, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
Najważniejsze z nich to zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami na wysokości przez przeszkolony personel, zapewnienie wystarczających środków ochrony pracowników tak indywidualnie, jak i zbiorowo, odpowiednie przeszkolenie przed podjęciem robót.

Orzeczenie lekarskie i uprawnienia

  1. Do wykonywania prac na wysokościach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, które powinno zawierać bardzo wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej trzech metrów.
  2. Pracownicy tacy powinni odbyć szkolenie w zakresie BHP, a także instruktaż stanowiskowy, który pozwoli im na zapoznanie się ze specyfiką pracy na wysokości oraz różnymi zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, na których będą pracowali.
  3. Pracownicy pracujący na wysokościach muszą mieć zagwarantowane środki ochronne oraz powinni być zapoznani ze sposobami posługiwania się nimi.
  4. Każdy pracownik zgodnie z przepisami musi być zapoznany z tak zwaną oceną ryzyka zawodowego, powiązanego z wykonywaną pracą.
  5. Pracownicy wykonujący mycie okien na wysokościach muszą mieć zapewniony odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości taki jak: kaski czy szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym przymocowane do stałych elementów konstrukcji.

Podobne artykuły