11 listopada można jeść mięso. Udzielono dysepnsy.

Lifestyle Data publikacji: 05 listopada 2022

Piątek to dzień pokutny, w którym nie należy spożywać mięsa. W tym roku Święto 11-listopada przypada właśnie w piątek. Z tego powodu kard. Kazimierz Nycz udzielił wiernym dyspensy, aby mogli świętować Narodowe Święto Niepodległości i jednocześnie spożywać mięso.

Na stronie Archidiecezji Warszawskiej możemy przeczytać komunikat dotyczący dyspensy wydany przez kard. Kazimierza Nycza.

Mając na względzie, że Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada, przypada w tym roku w piątek, zaś uroczysty charakter tego dnia sprzyja radosnemu i świątecznemu przeżywaniu tego wydarzenia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Zalecam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

kard. Kazimierz Nycz / Arcybiskup Metropolita Warszawski

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada obchodzimy święto państwowe, które upamiętania odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku (po 123 latach zaborów). Co prawda, odzyskanie niepodległości nie nastąpiło z dnia na dzień. Był to proces, który przebiegał stopniowo. Wybrano jednak właśnie tę datę do obchodzenia tego święta, ze względu na zbieg kilku wydarzeń. Zbiegło się wtedy zakończenie pierwszej wojny światowej oraz przyjazd Józefa Piłsudskiego do Polski.

Podobne artykuły