Żółte reflektory w samochodzie — czy to legalne?

Motoryzacja Data publikacji: 27 listopada 2023

Oświetlenie samochodowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązują ścisłe przepisy dotyczące koloru i rodzaju świateł w pojazdach. Przez lata obowiązywały różne regulacje, co do koloru świateł mijania – od białych po żółte. Współczesne przepisy, w zgodzie z normami unijnymi, precyzują jednak te wymagania.

Historyczne uwarunkowania kolorów reflektorów

Do lat 90. XX wieku w niektórych krajach europejskich, jak Francja, obowiązywały żółte światła mijania. Było to podyktowane przekonaniem o lepszej widoczności i mniejszym oślepianiu innych kierowców. Polska, choć nie wprowadziła takiego wymogu, przez lata dopuszczała możliwość stosowania reflektorów żółtych.

Aktualne przepisy w Polsce i Unii Europejskiej

Współczesne przepisy, zarówno polskie, jak i unijne, stanowią, że światła mijania muszą być białe. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie przepisów w obrębie Unii Europejskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez standardyzację oświetlenia pojazdów. Wprowadzenie jednolitego koloru świateł ma również na celu redukcję ryzyka wypadków spowodowanych złym oświetleniem.

Wyjątki i specjalne przypadki

Chociaż białe światła są obecnie standardem, istnieją pewne wyjątki i specjalne przypadki. Dotyczy to głównie pojazdów zabytkowych, które mogą być wyposażone w oryginalne, żółte reflektory. Jednak i w tych przypadkach istnieją ograniczenia i wymogi, które muszą być spełnione, aby pojazd mógł być dopuszczony do ruchu.

Podsumowanie i znaczenie przestrzegania przepisów

Przestrzeganie przepisów dotyczących oświetlenia samochodowego jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach. Ujednolicenie kolorów świateł ułatwia identyfikację pojazdów i poprawia widoczność w różnych warunkach pogodowych. Kierowcy powinni być świadomi obowiązujących regulacji i dostosowywać swoje pojazdy do współczesnych standardów, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Podobne artykuły