Zakaz wchodzenia do lasów!

Bez kategorii Lifestyle Data publikacji: 04 kwietnia 2020 / Aktualizacja: 2022-03-28

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 do 11 kwietnia wstęp do lasów i Parków Narodowych zostaje zakazany.

Jest to spowodowane nie stosowaniem się obywateli do próśb, o pozostanie w domach. Lasy stawały się miejscem pikników i spotkań towarzyskich.

Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

Źródło artykułu: https://www.facebook.com/MinSrodowiska/posts/152310042984559

Podobne artykuły