Są kontrole. Dodatek węglowy nie dla tych, co nie płacą za śmieci

Finanse domowe Data publikacji: 29 września 2022

W drugiej części wniosku o dodatek węglowe musieliśmy podać członków gospodarstwa domowego. Przy zaznaczeniu „wieloosobowe” musieliśmy podać również dokładną liczbę osób w gospodarstwie domowym wraz z wnioskodawcą. Ruszyły kontrole składanych wniosków przez gminy. Sprawdzą oni między innymi, czy liczba osób podanych we wniosku żyjących w jednym gospodarstwie domowym jest zgodna z tą podaną w deklaracji śmieciowej. Teraz będzie wiadomo, które osoby nie płaciły za śmieci tyle, ile powinny.

Nie płacisz za śmieci? Nie dostaniesz dodatku węglowego.

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wprowadziła pewne zmiany. Gminy będą sprawdzać, czy ilość osób zgłoszonych w zakładzie gospodarowania odpadami komunalnymi jest taka sama, jak we wniosku na dodatek węglowy. Kontrola nie ominie żadnego wniosku.

Jeśli stwierdzone zostaną rozbieżności, wtedy samorząd wystosuje zapytanie o prawdziwość danych złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Co więcej, będzie miało to dalej idące konsekwencje. Zakład komunalny zgłosi się do tych osób z wezwaniem do uregulowania zaległych płatności.

Podobne artykuły