Przechodząc przez pasy lepiej schowaj telefon. Za jego używanie możesz dostać mandat.

Motoryzacja Data publikacji: 07 czerwca 2021

1 czerwca weszły w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym, które dały pieszym więcej przywilejów. Zgodnie z nim pieszy ma pierwszeństwo nad przejeżdżającym pojazdem jeszcze przed wkroczeniem na pasy. Wcześniej zyskiwał je dopiero znajdując się już na pasach.

Mandat za używanie telefonu na pasach

Zmiana dotycząca pierwszeństwa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i zmniejszenie ilości wypadków na przejściach dla pieszych. Jednocześnie wprowadzono ograniczenie, które tym razem dotyczy pieszych. Jej celem również jest bezpieczeństwo i wymuszenie większej ostrożności pieszych podczas wchodzenia na pasy.

Z racji tego, że telefonu komórkowe są dzisiaj powszechne i korzystamy z nich w różnych sytuacjach, również podczas przechodzenia przez pasy, postanowiono tego zakazać. Dlatego wraz z dniem 1. czerwca wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Dotyczy to również momentu przechodzenia przez torowisko.

fot. Kancelaria Premiera

Jeśli nie dostosujemy się do tego zakazu może grozić nam mandat w wysokości od 50 do 100 zł podaje portal moto.pl. Dolny próg kary, jaką może wymierzyć nam stróż prawa wynosi 20 zł. Przyjrzyjmy się jednak samemu zapisowi, który wprowadziłą zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 25 lutego 2021 roku.

w art. 14 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”;

Dz. U. 2021 poz. 463

Ważne jest tutaj sformułowanie „w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych”. Daje to szerokie pole do interpretacji. Oczywiście odpisywanie na wiadomości czy przeglądanie portali społecznościowych, jak najbardziej jest w takim przypadku zakazane. Jednak słuchanie muzyki na słuchawkach, które również są urządzeniem elektronicznym nie prowadzi do ograniczenia możliwości sytuacji na jezdni.

Podobne artykuły