Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Zobacz gdzie Cię dotyczy i jakie są konsekwencje niedostosowania się.

Kategoria: Zdrowie
Tagi: brak tagów
Data publikacji: 2020-04-15

Od czwartku (16.04.2020 r.) ważny jest obowiązek zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Wbrew powszechnie powtarzanym w Social Mediach opiniom, nie chodzi o obowiązek noszenia maseczek. Usta i nos możemy zakryć częściami odzieży np. szalikiem, a nie tylko i wyłącznie maseczką.

Gdzie należy zakrywać usta i nos?

 1. W środkach publicznego transportu
 2. W pojazdach samochodowych, jeśli poruszamy się z osobami, które nie mieszkają z nami
 3. W miejscach ogólnodostępnych:
  1. na drogach i placach
  2. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  3. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  4. na terenie nieruchomości wspólnych.

Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 1. W domach i mieszkaniach
 2. W samochodach, w których jedzie 1 osoba, albo 1 osoba z dzieckiem do lat 4.
 3. Zakrywać ust i nosa nie muszą też dzieci do ukończenia 4 roku życia i osoby, które nie mogą tego robić z powodu stanu zdrowia.
 4. Nie muszą zakrywać również osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.
 5. Zakrywać nie musi też kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób (jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób).
 6. Ust i nosa nie zakrywa też duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.
 7. Obowiązek zakrywania nie dotyczy też żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Trzeba pamiętać też o tym, że podczas kontroli przez uprawione przez to organy, na żądanie mamy obowiązek odkryć usta i nos.

Co gdy nie dostosujemy się?

Gdy złamiemy obowiązek policjant będzie mógł nałożyć na nas mandat w wysokości maksymalnie 500 zł. Trzeba jednak pamiętać, że kary administracyjne może nakładać również Sanepid na wniosek funkcjonariusza policji. Te są już dużo bardziej dotkliwsze i mogą sięgać kilku tysięcy złotych do nawet 30 tysięcy złotych.

Zaobserwuj nas na Facebooku

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-ws-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-w-miejscach-publicznych

Serwis pełni wyłącznie formę edukacyjno-informacyjną i nie jest poradnikiem medycznym. Wszelkie informacje zamieszczone na DomPelenPomyslow.pl nie zastępują i nie mogą zastępować indywidualnej wizyty i konsultacji lekarskiej. Informacje zawarte na stronie DomPelenPomyslow.pl mają charakter informacyjny, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem specjalistą.

Podobne artykuły