Mój Prąd: 5000 zł dotacji na panele słoneczne

Porady Data publikacji: 22 grudnia 2019

W 2019 roku pojawił się długo wyczekiwany rządowy program dotacji dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych. Celem programu „Mój prąd” jest wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej i pomoc finansowa dla prosumentów.

Beneficjencji programu „Mój prąd”  

Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne, które wytwarzają prąd na własne potrzeby. Jednocześnie warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy z operatorem sieci energetycznej na wprowadzanie prądu z mikroinstalacji. Dofinansowanie obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, które zostały ostatecznie zrealizowane po 23.07.2019 roku. Przed złożeniem wniosku muszą zostać zakończone wszystkie prace związane z montażem i formalnościami. O dofinansowanie mogą się starać także osoby, które finansują inwestycję przy pomocy kredytu.

Wysokość dofinansowania

W ramach programu można uzyskać dotację w kwocie 5 000 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zalicza się do nich koszt zakupu m.in. paneli słonecznych, okablowania, inwertera oraz koszt robocizny. Średni koszt instalacji fotowoltaicznej (dla budynku zamieszkanego przez 4 osoby) wynosi około 20 000 – 30 000 złotych. W praktyce większość wnioskujących uzyska całą kwotę dotacji. Dotacja jest bezzwrotna i nie jest opodatkowana. Można z niej skorzystać równolegle do ulgi termomodernizacyjnej.

Wniosek o dofinansowanie – w jakiej formie i gdzie złożyć?

Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW). Po zakończeniu inwestycji komplet dokumentów można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. W celu wypełnienia formularza elektronicznego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.  

Wnioski w tradycyjnej formie przedkłada się w siedzibie NFOSiGW (ul. Konstruktorska 1, Warszawa) osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera. Wzór wniosku można pobrać ze strony NFOSiGW.

Do wniosku należy załączyć:

  1. kopię faktury za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – opatrzonej adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”;
  2. potwierdzenie opłacenia faktury;
  3. zaświadczenie operatora sieci o zainstalowaniu licznika (zgodnie z opracowanym wzorem);
  4. stosowne oświadczenie jeżeli instalacja była samodzielnie montowana.

Druk wniosku nie jest skomplikowany, jego wypełnienie nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy.

Do kiedy trwa nabór wniosków i jak długo są rozpatrywane?

W 2019 roku wnioski można składać do 20 grudnia.  Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku w roku bieżącym, mogą ubiegać się o dotację w kolejnym naborze, który ruszy 13 stycznia 2020 roku. Rozpatrywanie wniosków odbywa się na bieżąco, jeżeli dokumenty spełniają wszystkie wymagania formalne, wypłatę środków można otrzymać nawet po 7 dniach.

Przewidywany  czas trwania programu „Mój Prąd”

Program będzie trwał do wyczerpania środków. Na jego realizację przeznaczono kwotę 1 miliarda złotych. Szanse na skorzystanie z dotacji ma zatem 200 tysięcy beneficjentów. W pierwszych miesiącach trwania programu z wnioskiem o dotację wystąpiło ponad 13 tysięcy osób. Obecnie nie ma zagrożenia, że środki nagle się skończą. Niewykluczone też, że po ich wyczerpaniu program będzie kontynuowany.

Wprowadzenie programu „Mój Prąd” i ulgi termomodernizacyjnej spowodowało, że zakup mikroinstalacji jest osiągalny dla większej ilości osób. Jednocześnie skraca się czas zwrotu inwestycji i wzrasta jej opłacalność.

Podobne artykuły