Masz dom? Możesz dostać nawet 5 000 zł. Wystarczy wypełnić wniosek.

Finanse domowe Data publikacji: 2023-07-30

Program „Moja Woda” bo właśnie z niego można otrzymać dofinansowanie, dotyczy wszelkich przedsięwzięć, które mają doprowadzić do zatrzymania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Ma to na celu ochronę zasobów wodnych przez zwiększenie retencji na terenie posesji i wykorzystania wody opadowej i roztopowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które będą spełniały cel programu. Program „Moja woda” realizowany jest w latach 2020 – 2024. Na stronie gov.pl znajdujemy dokładne koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane

zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

– instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/moja-woda–wsparcie-dzialan-realizowanych-przez-wfosigw

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Składanie wniosków w tym roku ma rozpocząć się w czwartym kwartale. Mamy więc trochę czasu, aby zastanowić się i zaprojektować instalację do odzyskiwania wody na naszej posesji. Oczywiście, mogą to być proste zbiorniki, które będą odzyskiwać wodę deszczową, a także bardziej skomplikowane systemy.

Przy tym pamiętać należy, że dotacja może dotyczyć nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Z programu można skorzystać tylko raz.

Istnieją również warunki dofinansowania, które mówią między innymi, że trwałość przedsięwzięcia musi wynosić minimum 3 lata od daty jego zakończenia. Realizowane przedsięwzięcie musi być też zgodne z przepisami prawa, a stosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Co można zrobić z programu MOJA WODA?

Zastanawiacie się, co możecie na swojej nieruchomości zrobić z programu Moja woda? Warto się zainteresować, bo instalacja wcale nie musi być bardzo skomplikowana. Najprostszym pomysłem jest system odzyskiwania wody deszczowej w postaci odpowiedniego pojemnika podpinanego do rynny. Potem taką wodą możemy za darmo podlewać ogród, a na jego montaż i zakup też możemy uzyskać dofinansowanie.

Możemy jednak zrobić dużo więcej i stworzyć bardziej zaawansowane systemy retencji, oczka wodne na naszej działce. Ciekawym rozwiązaniem są też zbiorniki podziemne na wodę deszczową, które będą miały większą pojemność, ale też nie będą zabierać miejsca na działce.

Warto zacząć od wykonania kosztorysu, w czym mogą nam pomóc firmy zajmujące się instalacjami wodnymi w ogrodzie. One dokładnie wiedzą, jakie działania w programie możemy zrealizować na naszej działce. Oczywiście, w przypadku własnej instalacji możemy zrobić to we własnym zakresie.

Wtedy możemy złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać w czwartym kwartale tego roku. Jeśli planujemy prostą instalację, możemy zrobić ją samodzielnie. W przypadku większych inwestycji warto znaleźć w czasie rozpatrywania wniosku wykonawcę. Warto zrobić to wcześniej, gdyż projekt powinien zakończyć się w czasie 6 miesięcy od złożenia wniosku. Musimy też mieć pełną dokumentację finansową inwestycji, a także zrobić dokumentację fotograficzną na różnych etapach realizacji projektu.

Podobne artykuły