Mandat za brudne opony? Zobacz kiedy możesz go dostać!

Motoryzacja Data publikacji: 10 lipca 2020 / Aktualizacja: 2022-02-21

Wydaje się to kuriozalne, ale za błoto z naszych opon, które zanieczyści drogę publiczną możemy dostać mandat.

Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, że nasz dom położony jest gdzieś, gdzie droga nie została utwardzona. Wyjeżdżając z niej po deszczu na naszych oponach znajdować może się duża ilość błota, które później zanieczyści drogę.

Za zanieczyszczenie drogi publicznej zgodnie z taryfikatorem mandatów możemy dostać 200 zł. Podstawą jest art. 45. pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Art. 45. 1. Zabrania się:
9) zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Co więcej, zanieczyszczenie drogi kwalifikowane jest jako wykroczenie. Dlatego to nie wszystko. Zgodnie z kodeksem wykroczeń możemy dostać nawet grzywnę w wysokości do 1500 zł.

[adopony]

Odsyłając Was do konkretnych przepisów zacytujemy artykuł 91. Kodeksu Wykroczeń.

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Ustawa z dnia 20 maja 1971.r Kodeks Wykroczeń

Doskonale przepis ten znają rolnicy, których wielkie koła maszyn wynoszą z pola na drogi duże ilości błota. Nie mniej jednak, przepisy dotyczą wszystkich i również kierowca auta osobowe, które w ten sposób zanieczyści drogę może dostać mandat.

Podobne artykuły