6 sierpnia 2020

Jeździsz na rowerze? Kto ma tutaj pierwszeństwo?

Jeździsz rowerem? Bardzo ważna jest znajomość przepisów. Nie tylko wtedy gdy poruszamy się po drodze samochodem, ale również gdy nie posiadamy prawa jazdy, ale wsiadamy na rower. Nieznajomość przepisów w takiej sytuacji stanowi zagrożenie dla nas oraz dla innych uczestników ruchu.

Powinniśmy wiedzieć, kto w danej sytuacji ma pierwszeństwo, w którym miejscu możemy jechać rowerem, a w którym nie powinniśmy.

Gdy tylko jest taka możliwość, powinniśmy korzystać z drogi rowerowej. Nie tylko dla swojej wygody czy bezpieczeństwa. Wymagają od nas tego przepisy.

Art. 33. 1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe – z jezdni.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

W jezdni możemy korzystać dopiero w ostateczności. Droga rowerowa jest naszą autostradą i tam możemy bezpiecznie jechać. Pamiętać tutaj musimy jednak o tym, że jadąc drogą rowerową, którą przecinają pasy dla pieszych, musimy ustąpić im pierwszeństwa, tak samo jak kierowcy samochodów.

Kto ma tutaj pierwszeństwo?

Poruszając się po drodze rowerowej, nie raz znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy przecinać jezdnię przeznaczoną dla samochodów.

Sytuacja, którą widzimy na zdjęciu często jest niebezpieczna bo kierowca skręcając w prawo, zwłaszcza gdzie drogę rowerową dzieli od jezdni pas zieleni, może nie dostrzec rowerzysty w lusterku.

W sytuacji, którą widzimy na obrazku to rowerzysta ma pierwszeństwo i to bezwzględne. Wynika to z przepisów.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Warto jednak zastosować tutaj zasadę ograniczonego zaufania i zwolnić oraz obserwować czy kierowca również zwalnia przed zakrętem i czy widzi nas jadących na rowerze. Przepisy dają nam pierwszeństwo, ale nie dają niezniszczalności. Niestety w starciu z samochodem jesteśmy na z góry przegranej pozycji.