Jeździsz na rowerze? Kto ma tutaj pierwszeństwo?

Motoryzacja Data publikacji: 2020-08-06

Jeździsz rowerem? Bardzo ważna jest znajomość przepisów. Nie tylko wtedy gdy poruszamy się po drodze samochodem, ale również gdy nie posiadamy prawa jazdy, ale wsiadamy na rower. Nieznajomość przepisów w takiej sytuacji stanowi zagrożenie dla nas oraz dla innych uczestników ruchu.

Powinniśmy wiedzieć, kto w danej sytuacji ma pierwszeństwo, w którym miejscu możemy jechać rowerem, a w którym nie powinniśmy.

Gdy tylko jest taka możliwość, powinniśmy korzystać z drogi rowerowej. Nie tylko dla swojej wygody czy bezpieczeństwa. Wymagają od nas tego przepisy.

Art. 33. 1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe – z jezdni.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

W jezdni możemy korzystać dopiero w ostateczności. Droga rowerowa jest naszą autostradą i tam możemy bezpiecznie jechać. Pamiętać tutaj musimy jednak o tym, że jadąc drogą rowerową, którą przecinają pasy dla pieszych, musimy ustąpić im pierwszeństwa, tak samo jak kierowcy samochodów.

Kto ma tutaj pierwszeństwo?

Poruszając się po drodze rowerowej, nie raz znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy przecinać jezdnię przeznaczoną dla samochodów.

Sytuacja, którą widzimy na zdjęciu często jest niebezpieczna bo kierowca skręcając w prawo, zwłaszcza gdzie drogę rowerową dzieli od jezdni pas zieleni, może nie dostrzec rowerzysty w lusterku.

W sytuacji, którą widzimy na obrazku to rowerzysta ma pierwszeństwo i to bezwzględne. Wynika to z przepisów.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Warto jednak zastosować tutaj zasadę ograniczonego zaufania i zwolnić oraz obserwować czy kierowca również zwalnia przed zakrętem i czy widzi nas jadących na rowerze. Przepisy dają nam pierwszeństwo, ale nie dają niezniszczalności. Niestety w starciu z samochodem jesteśmy na z góry przegranej pozycji.

Podobne artykuły