Gdy zobaczysz ten znak zawsze się zatrzymaj!

Motoryzacja Data publikacji: 02 czerwca 2021

Przed przejazdem kolejowym umieszczone są znaki mówiące o zachowaniu szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, że chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo i to my jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, czy na przejazd kolejowy możemy wjechać. W takim przypadku powinniśmy zatrzymać się i spojrzeć w obie strony czy nie zbliża się nadjeżdżający pociąg.

Przejazd kolejowy bez zapór oznaczony jest znakiem A-10. Stanowi on trójkąt ostrzegawczy z wyrysowanym wewnątrz symbolem lokomotyw. Pamiętaj o tym, aby zawsze przed takim przejazdem zatrzymać się i upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg. Zachowaj szczególną ostrożność na każdym przejeździe kolejowym.

Mówi o tym artykuł 28. prawa o ruchu drogowym. Co więcej, nie zwalnia on nas z tego obowiązku nawet w przypadku istnienia szlabanów.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Art. 28. prawa o ruchu drogowym / Zachowanie kierującego przed i na przejeździe kolejowym

Z tego artykułu dowiadujemy się również o tym, że powinniśmy zachować prędkość umożliwiającą nam zatrzymanie się przed przejazdem, jeśli nadjeżdża pojazd szynowy lub, gdy urządzenia zabezpieczające dadzą sygnały zabraniające wjazdowi na przejazd.

Podobne artykuły